Så byggs den nya gång- och cykelbron mellan Hisingen och centrum

Här vill Göteborgs stad bygga den nya gång- och cykelbron över Göta Älv. Den ska stå klart inom tio år och budgeten är 900 miljoner.

Nu är det klart vilken av de fem alternativen för gång- och cykelbro över Göta Älv som staden går vidare med. Trafiknämnden beslutade att det bästa alternativet är mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, som är det tredje (mittersta) alternativet på bilden nedan.

Alternativen: Dessa fem platser har Göteborgs stad tittat på för den nya gång- och cykelbron.

Frågan om gång- och cykelförbindelser över Göta älv har utretts under flera år av Göteborgs Stad. Behovet av en bro är stort.  Den är en bärande del i att stadskärnan ska kunna växa över älven och bidra till en mer sammankopplad, nära och robust stad. Bron förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg.

LÄS MER: Beslutat: Här ska den nya tunneln byggas under Göta Älv

Under senare år har frågan fått ny aktualitet. I kommunfullmäktiges budget för 2020 och 2021 står att: ”Ökad framkomlighet över älven är avgörande för Göteborg när Älvstranden byggs ut med. Därför ska planeringen av en ny gång- och cykelbro över älven prioriteras ”.

Byggs även färjeläge i samma område

Som HelaHisingen tidigare berättat ska samma kaj i Götaverkens gamla varvsområde även få ett nytt färjeläge. Då måste en av Göteborgs hamnkranar bort. Plats ska beredas inför den tänkta premiären för färjeläget vid Kanalhuset till 2022.

Nu krävs bara ett ja från mark- och miljödomstolen för att gång- och cykelbron mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen ska kunna förverkligas.

Trafiknämnden tog även beslut om den nya kollektivtrafiktunneln under älven, vilket du kan läsa mer om här.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: