Här byggs nya färjeläget på Älvstranden – en hamnkran måste bort

Norra Älvstranden ska få ett nytt färjeläge – men då måste en av Göteborgs hamnkranar bort. Plats ska beredas inför den tänkta premiären för färjeläget vid Kanalhuset till 2022.

Som HelaHisingen.se berättade i höstas har en stor genomlysning av Göteborgs hamnkranar gjorts av Älvstranden Uveckling AB. Det kommunala bolaget har sett över behoven av reparationer, säkerhetsläget och andra faktorer som kan påverka hanteringen av de hamnkranar som utgör en mycket känd del av Göteborgs skyline.

I huvudsak har man kommit fram till två saker att hantera i närtid.

Dels gäller det en upprustning av Eriksberg bockkran, som färdigställdes 1969 till dåvarande Eriksbergs Mekaniska Verkstad (mer känt som Eriksbergsvarvet). Bockkranen är ett byggnadsminne i Göteborg enligt Kulturmiljölagen och ska därför bevaras i gott skick, så ett underhållsarbete inleds här till våren.

Kran 43 ska monteras ned

Den andra kranen som påverkas är avsevärt mindre till storleken men ingreppet blir klart större. Kran 43 i Lindholmens hamn i Götaverken Cityvarvets gamla varvsområde ska nämligen monteras ned någon gång i närtid. Den kranen ligger närmast ”Kanalhuset” där SVT och Sverige Radio håller till i dag, markerad överst på kartan här under.

Hamnkranarna i Lindholmen. Uppe i vänster hörn syns Kanalhuset, där SVT/SR har sin verksamhet och kranen närmast den byggnaden, kran 43, ska monteras ner för att ge plats för ett nytt färjeläge där Älvsnabben ska kunna lägga till. Foto: VÄSTARVET/LARS BYGDEMARK

— Det som är aktuellt är att kran 43, som ligger vid Valdemar Noréns/Elin Svenssons gata, behöver tas ned inför ett färjeläge som planeras för kajen där kranen står. Vi vet inte i dagsläget när arbetet med färjeläget påbörjas. Som det ser ut kommer färjeläget stå färdigt under 2022, dock finns ingen färdig tidplan i nuläget. Arbete pågår med detta, säger Maria Karlsson, kommunikationsstrateg på Älvstranden Utveckling.

Vid markeringen ”43” på kartan ska det framtida nya färjeläget byggas, där Västtrafiks stadsfärjor ska kunna lägga till – kanske redan från 2022.

Vad gäller övriga övriga hamnkranar finns det inte några fattade beslut i dagsläget.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Kran 43 i Göteborgs inre hamn.

Fakta: Kran 43

Ägare: Älvstranden Utveckling AB
Tillverkare: Kampnagel AG
Tillverkningsår: 1955
Historik: Använd för Götaverkens verksamhet fram till 2014. Efter avvecklingen av varvsverksamheten gick ägandet och användningen över till Långedragsteknik AB. Användes fram till månadsskiftet september-oktober 2017 då Långedragsteknik AB upphörde. Ägandet gick efter detta
över till Älvstranden Utveckling AB. Kranen är identisk med kran 42 bortsett från portalens utformning.
Tekniska data: Portalkran. Portalens spårvidd: 10,4 meter. Längd mellan buffertar: 19,5 meter.
Lyftkraft: Stora kroken 40 ton radie 10–21 meter, 20 ton radie 10–28 meter, 12 ton radie 10–36 meter. Största lyfthöjd 42,6 meter. Lilla kroken 6 ton radie 11,5–39 meter.

Fakta: Västarvet/Västra Götalandsregionen

LÄS MER: