Sista chansen: Så kan Valhallabadets ersättare hamna på Hisingen

Det blir ungefär lika dyrt att bygga ett nytt centralbad i Gullbergsvass, på Heden eller Ringön. Slutsatsen dras i Göteborgs stads fördjupade studie i hur man bör ersätta Valhallabadet som stadens nya centralbad. Men utredningen tycker inte att badet ska läggas på Hisingen…

”Störst samhällsnytta gör det på Heden eller i Gullbergsvass”, menar den fördjupade förstudien som också pekar på andra avgörande faktorer vid val av plats – men föreslår inte ett av de tre alternativen.

Därför blir det nu upp till politikerna att avgöra var badet ska byggas.

Eftersom Valhallabadet är i dåligt skick har Göteborgs stad bestämt att det ska ersättas med ett nytt centralbad. Våren 2020 gjordes en förstudie och hösten 2020 fick idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige att göra en fördjupad studie tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och Älvstranden utveckling. Tisdagen 23 mars presenteras rapporten för idrotts- och föreningsnämnden, skriver staden i ett pressmeddelande.

Gullbersvass, Heden eller Ringön

Gullbergsvass har varit huvudalternativ för uppdraget, men man har också tittat på möjligheterna att placera badet på Heden eller Ringön på Hisingen.

— Oavsett vilken placering politiken väljer så skiljer det sig inte så väldigt mycket åt i kostnad att bygga ett badhus av den karaktär politiken vill se. Det innebär att det finns andra värden som kommer att styra beslutet. Det har också gjort att vi inte lägger fram ett beslut om en av de tre platserna, utan en bred och objektiv fördjupad förstudierapport, säger Lotta Lidén Lundgren, avdelningschef på utveckling och ekonomistyrning på idrotts- och föreningsförvaltningen i pressmeddelandet.

LÄS MER: Valhallabadets ersättare kan hamna på Hisingen

Förstudien menar att när det gäller ”samhällsnytta” skiljer det sig allra mest mellan Heden och Ringön – för att området kring Heden redan är färdigbyggd stadsmiljö.

— Då handlar det om i vilken takt det växer fram en stad kopplad till tomten. Det ligger längre fram i tiden på Ringön och på Heden har vi redan en fullt utvecklad stad, säger Lotta Lidén Lundgren.

Prislappen: Minst 1,8 miljarder

Prislappen på badhuset är nästan 1,8 miljarder. I första förstudien var det cirka 2,3 miljarder. De främsta anledningarna till att det blivit billigare är att badhuset i Gullbergsvass flyttats längre från Västlänkstunneln, vilket var en ganska stor risk, och att man gjort fler grundläggande geotekniska analyser och markprover som sänker riskpåslaget.

— Vi har också minskat storleken på huset, ritat om och effektiviserat en del av ytorna. Men det är lika mycket bassängyta som tidigare.

Något annat som kommer att påverka beslutet och som också tas upp i den fördjupade förstudien är hur lång process det är att kunna bygga på de tre olika platserna. I Gullbergsvass är en planprocessarbete påbörjat.

— Vill politiken bygga där går det att skjuta in i den pågående processen. Det gör att vi tjänar två år och då sparar man också pengar, eftersom priset räknas upp.

Kommunfullmäktige bestämmer i slutändan

Att tjänstemännen vill se Valhallabadets ersättare i Gullbergsvass är helt klart utifrån både den analys som görs och de kommentarer som ges. Nu måste det alltså till att politikerna ser att en satsning på Hisingen (eller Heden) som viktigare eller bättre för Göteborgs framtid, för att det ska bli av.

På Ringön bedöms det ta fyra år innan badhuset kan byggas och detsamma på Heden, vilket också innebär att det blir dyrare. Studien pekar även på att marken i Gullbergsvass delvis ägs av Älvstranden, ett kommunalt bolag. Varför det pekas ut som ett potentiellt problem är oklart då tomten enkelt kan säljas till fastighetsnämnden för att sedan hyras av idrotts-och föreningsnämnden.

Men på Heden och Ringön ägs marken av fastighetsnämnden…

I dagsläget är det inte bestämt om det ska byggas ett nytt centralbad i Göteborg, politikerna kan även komma fram till att man inte ska ersätta Valhallabadet alls. Men det vore en rätt oväntad utgång med tanke på det uppdrag som getts och att kostnaden på det nya badet kunnat pressas nedåt.

Slutgiltigt beslut om nytt centralbad tas av kommunfullmäktige.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: