Så ska Hisingens nya närsjukhus se ut  – ”Blir en symbol för det goda samhället”

Nu är det beslutat hur Hisingens nya närsjukhus ska se ut. Efter en tävling vann förslaget ”Gröna samband”.
— Det vinnande förslaget är ett närsjukhus med en tydlig och välkomnande identitet i staden, samtidigt som hög funktionalitet och trivsel uppnås, både för personal och patienter, säger Björn Siesjö som varit med i tävlingsjuryn.

Som Hela Hisingen kunde avslöja förra året planeras ett nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen.

— Vi tittar på att inrymma vårcentralverksamhet, tandvård och barn- och ungdomsverksamhet, sa då Tomas Andersson, strateg på koncernkontoret på Västra Götalandsregionen.

Och nu har arbetet med detaljplanen ”Rambergsstaden – verksamheter söder om Wieselgrensplatsen” precis varit ute på samråd. Planen omfattar både utbyggnaden av Lundbybadet, den nya ishallen samt det planerade nya sjukhuset. I planeringsarbetet ingår även en mindre utbyggnad av Bravida Arena.

För att ta fram hur Wieselgrensplatsens nya närsjukhus ska se ut så utlyste Västra Götalandsregionen, i samarbete med Göteborgs Stad, en arkitekttävling förra hösten. Och nu är alltså vinnaren korad.

”Det vinnande förslaget är ett närsjukhus med en tydlig och välkomnande identitet i staden”

Vinnaren kallas för ”Gröna samband” och förslaget är ritat av Wingårdh arkitektkontor AB, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S samt Sydväst arkitektur och landskap. I sin motivering skriver juryn:

”Förslaget erbjuder ett ”frisk-hus” till Wieselgrensplatsen och till närområdet, ett sjukhus som är välkomnande både exteriört, med sin vackra runda form i staden, och i hur verksamheterna är arrangerade interiört”.

— Det vinnande förslaget är ett närsjukhus med en tydlig och välkomnande identitet i staden, samtidigt som hög funktionalitet och trivsel uppnås, både för personal och patienter. Byggnaden blir en symbol för det goda samhället och en första pusselbit i den framtida staden, på en plats som idag är både vilsen och ödslig, säger stadsarkitekt Björn Siesjö som varit med i tävlingsjuryn, i ett pressmeddelande.

Illustration av närsjukhuset vid Wieselgrensplatsen. Illustration: Wingårdhs.

Många turer kring sjukhuset – lades på is efter att linbaneprojektet skrotades

Sedan tidigare har det varit många turer kring ett nytt sjukhus på Hisingen. På nuvarande Lundby sjukhus, som drivs av Capio, vid Wieselgrensplatsen lades avdelningarna för ortopedi, urologi och gynekologi ned eftersom de inte längre fanns med i avtalet för vården.

När projektet med en linbana i Frihamnen var igång så fanns det planer från regionen att bygga en linbanestation samt ett nytt sjukhus vid Wieselgrensplatsen, som skulle ersätta de avdelningar som lagts ned på det befintliga sjukhuset. Tanken var att det skulle finnas tillgänglig kollektivtrafik vid det nya sjukhuset. Men när linbaneprojektet skrotades, och således även stationen, på grund av att det var för dyrt lades även planerna på ett nytt sjukhus på is.

Oklart hur man ska gå vidare – beslut senare under året

Men nu är alltså det förberedande arbetet åter igång. Dock, även om planerna är igång så är det inte bestämt vilket nästa steg blir:

”Parallellt med arkitekttävlingen pågår den politiska beslutsprocessen inom Västra Götalandsregionen kopplad till framtida investeringar”, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Regionstyrelsen förväntas fatta beslut om hur man går vidare senare under 2023.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: