Planen: Här ska Hisingen få ett nytt sjukhus – utreds just nu

Både McDonalds och bensinmacken OK Q8:s kontrakt är uppsagda. Nu bekräftar Västra Götalandregionen att ett sjukhus planeras i området:
— Vi utreder så att säga en tänkt investering om ett nytt sjukhus, säger Tomas Andersson, strateg på koncernkontoret på Västra Götalandsregionen.

OK Q8 kommer att riva bensinmacken som står vid Rambergsvallen, något som HelaHisingen.se kunde avslöja i går.

— Ett sjukhus här är helt malplacerat. Mitt i en korsning bredvid en fotbollsarena och med höghus runtomkring som kan titta rätt in i operationssalar och sjukhusrum, det förstår jag inte. De har en hel kaj (Frihamnen reds. anm.) med stora ytor för besöksparkeringar och där patienter kan titta på kanalen och se båtar åka fram och tillbaka. Det hade varit mycket bättre, sa Thomas Efraimsson, franchisetagaren för OK Q8.

Även McDonalds kontrakt är uppsagt på platsen.

— Vi har sagt upp deras gamla avtal och de har fått ett nytt avtal med bara tre månaders uppsägningstid. Då kan man säga upp dem med tre månaders varsel så att man inte sitter fast i för långa avtal, säger Eva Odesten Romell, enhetschef på Fastighetskontoret.

Här, vid Rambergsvallen, där det nu finns en bensinmack utreds om sjukhuset ska byggas.

Inget beslut är fattat kring vad det nya sjukhuset ska heta – arbetsnamnet bestämt

Och nu kan HelaHisingen.se berätta att det är ett nytt närsjukhus som planeras på platsen:

— Regionstyrelsen har gett regiondirektören arbetet med att gå vidare med att ta fram en förstudie med ett närsjukhus på Wieselgrensplatsen. Ett beslut om att gå vidare med en sådan investering är inte fattat, men arbetet pågår. Vi utreder så att säga en tänkt investering om ett nytt sjukhus, säger Tomas Andersson, strateg på koncernkontoret på Västra Götalandsregionen.

Just nu håller regionen på att göra en så kallad förstudie om att bygga ett sjukhus vid Rambergsvallen.

— Vi tittar på att bygga ett närsjukhus. Det är inget beslut fattat om vad det ska heta, men arbetsnamnet är Wieselgrensplatsen, säger Tomas Andersson.

Ska inrymma både vårdcentral samt tandvård

Det har varit många turer kring ett nytt sjukhus på Hisingen. På nuvarande Lundby sjukhus, som drivs av Capio, vid Wieselgrensplatsen lades avdelningarna för ortopedi, urologi och gynekologi ned eftersom de inte längre fanns med i avtalet för vården.

När projektet med en linbana i Frihamnen var igång så fanns det planer från regionen att bygga en linbanestation samt ett nytt sjukhus vid Wieselgrensplatsen, som skulle ersätta de avdelningar som lagts ned på det befintliga sjukhuset. Tanken var att det skulle finnas tillgänglig kollektivtrafik vid det nya sjukhuset. Men när linbaneprojektet skrotades, och således även stationen, eftersom det var för dyrt lades även planerna på ett nytt sjukhus på is.

Nu kan HelaHisingen.se berätta att de återupptagits.

Är tanken att det nya sjukhuset ska ta över den verksamheten som lagts ner?

— Vi tittar på att inrymma vårcentralverksamhet, tandvård och barn- och ungdomsverksamhet.

Men än är arbetet med förstudien inte klart utan regionstyrelsen ska godkänna den. Därför finns ingen tidsram för projektet eller för planen. Om det nya närsjukhuset ska ersätta den befintliga verksamheten på Lundby sjukhus på Wieselgrensplatsen är även det oklart samt i vilken regi det ska drivas.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: