Här planeras husbåtar och laboratorium med sovplatser på Hisingen

Bostadsbristen i Göteborg har varit drivande till den utredning om att bygga husbåtar som nu är klar. Kommunen ser flera sådana möjligheter på Hisingen. Dessutom utreds ifall det går att skapa ett flytande laboratorium.

På Ringön planeras nu både ett så kallat Living Lab och flera husbåtar under konceptet ”Tiny House”. Det förstnämnda handlar om nätverk där forskare och personer från näringslivet, till exempel, arbetar med experiment av olika slag. Ett exempel på ett ”Living Lab” ligger på Chalmers Campus i Johanneberg.

”Det är en ändringsbar, till och med flyttbar, byggnad med fyra våningar. Tre av våningarna är bostäder för studenter och gästforskare. På bottenplan finns kontor, konferensrum och en öppen tvättstuga”, står det i Stadsledningskontorets rapport.

Och nu har Stadsledningskontoret konstaterat att även Ringön på Hisingen är en plats som det skulle gå att skapa ett Living Lab på.

Bor på sju kvadratmeter på en flytanordning – ”Kan vara en flyttbar vagn”

Ett ”Tiny House” är ett mindre hus där man utnyttjar varje yta. Normalt brukar det vara på 37 kvadratmeter – och kan innefatta även husbåtar.

”Det finns uppgifter om de som bor på så lite som 7 kvadratmeter (fast då inte i Sverige). Det kan stå på mark men kan vara placerat på en flyttbar vagn eller, som är aktuellt i detta sammanhang, på en flytanordning”, skriver Stadsledningskontoret.

För Ringön skulle det innebära att man använder befintliga ytor och ställer dit attefallshus eller friggebodar vid Västra hamnen. Men då krävs att stadsmiljönämnden avstår från delar eller hela sitt område där de idag har förråd för sin verksamhet:

”Detta läge är det enda som stadsledningskontoret funnit på Ringön, där kommunstyrelsens uppdrag kring Living lab, Tiny houses och husbåtar har möjlighet att förverkligas”, skriver Kommunstyrelsen.

Platser som har utretts för möjligheten att bygga husbåtar. Foto: Stadsledningskontoret.

Platser på Ringön, Sannegårdshamnen och Lindholmen pekas ut som lämpliga

Inom begreppet ”Tiny House” – eller ”Compact Living” har nu Kommunstyrelsen sagt ja till Stadsledningskontorets förslag på eventuella platser på husbåtar. Av de platser som utreddes är det Ringön, Lindholmen samt Sannegårdshamnen som anses vara lämpliga till permanenta husbåtsplatser.

På de platser som utreddes till en början (se bilden ovanför) fanns flera hinder som redovisats i rapporten:

”Det kan vara att kajerna behövs för andra ändamål, att kajen är utarrenderad eller har besittningsskydd med tomträtt. På många sträckor eller hamnar är kajen redan uthyrd till småbåtar”, skriver Stadsledningskontoret.

I vissa fall handlar det även om att det finns oklarheter kring framtiden som gör att det inte är lämpligt att upplåta kajen till husbåtar.

Exempel på bebyggelse i Köpenhamn. Foto: Göteborgs stad.

Planeringen är påbörjad men frågan ska utredas vidare

Men fyra platser i Göteborg pekas alltså ut som lämpliga för husbåtar: Klippan, Lindholmshamnens västra sida, Sannegårdshamnens östra sida samt ovannämnda Ringön. För just Lindholmen är det av intresse för studentbostäder eftersom det finns en hög efterfråga vid Lindholmen Campus, skriver Stadsledningskontoret.

Kommunstyrelsen beslutade enligt Stadsbyggnadskontorets förslag i slutet av april. För att gå vidare ska därför frågan om husbåtar nu prövas i samband med de olika planeringsuppdrag som sker längs älven genom ett uppdrag till Stadsbyggnadsnämnden.

Bilderna ovanför visar Stadsledningskontorets bedömning av placeringarna.

Sammantaget konstateras att det finns bäst förutsättningar för att utveckla ett husbåtsprojekt i Lindholmen och Sannegårdshamnen. Och på Ringön handlar det alltså dessutom om husbåtar samt ett Living Lab:

”En eventuell konsekvens om man vill prioritera ett Living lab blir att det behöver påbörjas en utredning av alternativa lokalisering av förrådsytor för stadsmiljönämndens verksamhet”.

Exempel på en typ av husbåt som finns på marknaden. Foto: Göteborgs stad.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: