Här ska Hisingens nya grundskola byggas: ”Viktigt utifrån ett barnperspektiv”

Stadsbyggnadsnämnden har gett positivt planbesked för ytterligare en grundskola på Hisingen.
— Att området gränsar till ett grönområde och ligger nära hållplats för kollektivtrafik är viktigt utifrån ett barnperspektiv, säger Hugo Lindblad, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Nu planeras en ny grundskola vid Svarte Mosse i Biskopsgården. Stadsbyggnadsnämnden gav ett positivt planbesked för att bygga en ny F-6-skola i området.

— Det är brist på skolor i området så en ny skola med tillhörande idrottshall bedöms som positivt. Att området gränsar till ett grönområde och ligger nära hållplats för kollektivtrafik är viktigt utifrån ett barnperspektiv. Förhoppningen är också att skolans utformning ska stärka entrén till naturområdet Svarte Mosse, säger Hugo Lindblad, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Arbetet ska starta redan i år – grundskolan ska ha plats för 570 elever

Skolan planeras nordväst om hållplatsen Svarte Mosse och väster om bostadsbebyggelsen vid Termometergatan, där marken i dag främst är naturområde. Skolan som föreslås i planprojektet kommer ha plats för ungefär 570 elever i årskurs F-6. Därtill är tanken att bygga en grundsärskola med ungefär 40 platser.

Samtidigt som Stadsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked, beslutades också att planen ska slås ihop med ”Detaljplan för förskola och bostäder vid Temperaturgatan”. Det är en planansökan som godkändes på nämndens sammanträdet i februari.

”Båda planerna är i linje med det program för Biskopsgården som är under arbete och som var ute på samråd under sommaren 2022”, skriver Göteborgs stad i pressmeddelandet.

Arbetet med detaljplan planeras att starta under 2023.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: