Skisserna: Så här ska Smyrnakyrkans nya superkyrka på Hisingen se ut

Nu har Göteborgs stad gett grönt ljus för Hisingens nya superkyrka. Smyrnakyrkan ska bygga den nya moderna jättekyrkan i Frihamnen – som ska ersätta deras nuvarande kyrka vid Hagaplan.

Smyrnakyrkans ”superkyrka” planeras att byggas vid i norra änden av Norra Frihamnspiren. Byggnaden kommer att grundläggas med pålar från underkant av källare vars nivå i förhllande till havsnivån är cirka -2,4 meter. Marken har undersökts ordentligt och bedöms hålla för bygget.

Som HelaHisingen.se berättade redan i december 2019 kan kyrkan dessutom komma att få ett stort hotell som granne i Frihamnen som tillsammans med Backaplan och Karlastaden är de tre områden på centrala Hisingen som ska genomgå störst förändringar under det kommande decenniet.

LÄS MER: Här kan Hisingens nya hotell hamna – granne med Smyrnas superkyrka

Omkring kyrkbyggnaden planeras allmänna ytor så som park, torg och gator. Bland annat kommer det att bli en piazza utanför kyrkan, ett slags öppen allmän plats med bänkar och träd.

11 000 kvadratmeter kyrka

Då remissinstanserna i huvudsak är positiva till att Smyrnakyrkan ska få sitt bygglov, förutsatt en del pålande i byggprocessen och att man sanerar den mark som är förorenad på platsen – blev det lätt för Göteborgs stad att ge grönt ljus till bygget av superkyrkan i Frihamnen.

Här i Frihamnen ska Smyrnakyrkans nya ”superkyrka” byggas.

Byggnaden placeras inom område för stadsutveckling som saknar
detaljplan men där planarbete pågår. Detta blir alltså det framtida Ringöns första nya fasta byggnad, då det hittills enbart byggts parkområde längs Kvillepiren och tillfälliga bostäder vid Lundbyhamnen.

Mellan Jubileumsparken och flera kajskjul ska Smyrnakyrkans nya kyrka byggas.

Själva kyrkobyggnaden som planeras kommer att (inklusive källarplan) breda ut sig på 11 000 kvadratmeter på ett flertal plan. Det blir mer än dubbelt så stort som dagens lokaler i Vasastan. Det har även förts diskussioner om att kyrkan kan få en takterass, men kostnaderna för detta blev troligtvis för höga.

Bilderna: Så ska ”superkyrkan” se ut

Här är skisserna på byggnaden från arkitektbyrån Elding Oscarsson, som visar hur byggnaden är tänkt att utformas.

Skissen för huvudsalen i kyrkan. Foto: ELDING OSCARSSON
Genomskärning av byggnadens olika våningar med den större huvudsalen med läktare i mitten. Foto: ELDING OSCARSSON
Fasaden på kyrkan ska se ut så här. Foto: ELDING OSCARSSON
Följande typer av material planeras att användas på utsidan av kyrkan. Tryck på bilden för större version med förklarande text till siffrorna. Foto: ELDING OSCARSSON

Smyrnakyrkan har för avsikt att flytta verksamheten från Hagaplan i Vasastaden till sin nya kyrka som är tänkt att ligga på Västra sidan av det som i dag är Götaälvbron.

”En och en halv gånger så stort”

Inför flytten har man även fört dialog med organisationer som Räddningsmissionen, Reningsborg, Linneahuset och Betelskeppet, Stadsmissionen samt Bräcke diakoni – för att hitta gemensamma projekt som kan drivas från de nya stora lokalerna som ska byggas i Frihamnen.

Vinnande förslaget för utformningen av nya Smyrnakyrkan. Foto: Arkitektbyrån Elding Oscarsson.

— I runda slängar kan man säga att det blir ungefär en och en halv gånger så stort. Vi får bättre anpassade lokaler. Verksamheten ser annorlunda ut nu än vad den gjorde på 40-talet när vi byggde nuvarande kyrka. Då var gudstjänstfirande det stora och viktiga. Det är det nu också. Men nu har det kommit till bland annat mer socialt arbete, barn- och ungdomsaktiviteter och större musikproduktioner. Det ställer andra krav på lokalerna, har Peter Kammensjö, ordförande i Smyrnakyrkan tidigare sagt till Göteborg Direkt.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: