Här kan Hisingens nya hotell hamna – granne med Smyrnas superkyrka

Nyligen valdes arkitektbyrån Elding Oscarsons förslag för Smyrnakyrkans nya kyrka i Frihamnen på Hisingen. Men när kyrkobygget blir av kan det bli mycket mer än ”bara” en kyrka. Diskussioner har förts om att bygga allt från studentboenden till vårdcentral och ett hotell i anslutning till nya Smyrnakyrkan.

I Smyrnakyrkans ansökan om markanvisning framgår att en bred dialog förs kring hur en framtida kyrka i Frihamnen på centrala Hisingen kan medföra flera andra verksamheter än de rent kyrkliga.
Bland dessa har dialog först om möjligheter till studentboenden, seniorboende, ett äldreboende och en vårdcentral för invandrare.

Dialog om att rekrytera vårdcentral

Smyrna har även fört en dialog med ett antal fastighetsbolag för ömsesidig information och kartläggning av eventuella samverkansmöjligheter vid en etablering inom Frihamnsområdet. I första hand har samtalen handlat om ovanstående sociala program, där vi framhållit behovet av att få fram lokaler för dessa verksamheter till en kostnad, som verksamheterna kan bära.

Men vi har också samtalat om eventuell ändamålsprofilering av bostäder, t ex studentboende, seniorboende eller äldreboende. Smyrna är öppen för ev. profilering av sina hyresrätter, men vill föra denna dialog samtidigt med staden och nämnda fastighetsbolag. I samråd med ett fastighetsbolag har kontakter även tagits för att till området rekrytera en vårdcentral som profileras mot invandrargrupper”, skriver Smyrna i ansökan.

Smyrnakyrkan har för avsikt att flytta verksamheten från Hagaplan i Vasastaden till sin nya kyrka som är tänkt att ligga på Västra sidan av det som i dag är Götaälvbron. I dialogen inför flytten har man fört dialog med organisationer som Räddningsmissionen, Reningsborg, Linneahuset
och Betelskeppet, Stadsmissionen samt Bräcke diakoni – för att hitta genemsamma projekt som kan drivas från Frihamnen.

Vinnande förslaget för utformningen av nya Smyrnakyrkan. Foto: Arkitektbyrån Elding Oscarsson.

– I runda slängar kan man säga att det blir ungefär en och en halv gånger så stort. Vi får bättre anpassade lokaler. Verksamheten ser annorlunda ut nu än vad den gjorde på 40-talet när vi byggde nuvarande kyrka. Då var gudstjänstfirande det stora och viktiga. Det är det nu också. Men nu har det kommit till bland annat mer socialt arbete, barn- och ungdomsaktiviteter och större musikproduktioner. Det ställer andra krav på lokalerna, säger Peter Kammensjö, ordförande i Smyrnakyrkan till Göteborg Direkt.

Frihamnens framtid är oviss

Men exakt hur framtiden för Frihamnen ser ut är oklar sedan det nya politiska styret i Göteborg tagit makten efter valet 2018. De borgerliga – som i många frågor bildar majoritet med stöd av Demokraterna – beslutade nyligen om ett totalt omtag i planerna för Hisingens mest centrumnära stadsdel.
– Det här handlar mindre om vad man ska göra och mer om vad man inte ska göra, säger byggnadsnämndens ordförande Hampus Magnusson (M) till Dagens Nyheter.
– Det här får inte bli någon långkörare, för vi kan inte ha fler ekonomiska förlustprojekt som bara rinner iväg, säger han.

Ursprungsplanen för bostäder med mera i Frihamnen, från 2015.

Hotell kan bli granne till kyrkan

Så här beskriver Smyrnakyrkan själva planerna (se svartvit bild nedan):

”På bilden syns den tänkta kyrkan (KY) i centrum av några befintliga byggnader – som skall finnas kvar och delvis modifieras. Konsthallen i Göteborg kommer att flytta in som en av flera grannar i byggnad K. Ett hotell (H) planeras ligga någonstans runt torget som kyrkan gränsar till – dock ännu inte definitivt placerat. De röda ytorna är planerade parkeringsytor under den första tiden, då omgivningarna ännu inte bebyggts. Ett parkeringshus planeras i kyrkans närhet i ett senare skede.”

Smyrnakyrkans plan för etableringen i Frihamnen. Foto: Smyrnakyrkan.

För närvarande är tidsplanen att söka om bygglov, upphandla byggare och få till byggstart under 2020. Det skulle innebära att Smyrnakyrkan kan flytta in i sina första lokaler redan under 2022.

Kyrkan kan få takterass

Markanvisningen innehåller drygt 6 600 kvadratmeter för nya Smyrnakyrkan och dessutom kan det bli upp till 2 500 kvadratmeter för verksamheter av andra slag i samverkan med andra nämnda aktörer.

Själva kyrkobyggnaden som planeras kommer att (inklusive källarplan) breda ut sig på 11 000 kvadratmeter på ett flertal plan. Det blir mer än dubbelt så stort som dagens lokaler i Vasastan. Det förs även diskussioner om att kyrkan kan få en takterass, om kostnaderna för detta inte blir för höga.

Under arbetet med att planera framtidens Frihamnen har frågan även gått ut till andra religiösa samfund om intresset funnits att starta upp verksamhet i området. Men i en första vända har ingen visat intresse för detta.

Enligt Stadsbyggnadskontoret är den tidigare visionen med 9 000 bostäder i Frihamnen fortfarande genomförbar – förutsatt att det finns politisk vilja.