Toppen av jättebyggnaden kan bli restaurang med utsikt över Hisingen

En 75 meter hög vattentank planeras vid Frihamnsmotet på Hisingen. Högst upp finns även planer på en restaurang – på 500 kvadratmeter.
— Denna verksamhet kommer inte att drivas av Göteborg Energi utan av en samarbetspartner, säger företagets presschef Cecilia Erdalen.

Som HelaHisingen.se berättat om tidigare planerar Göteborg Energi att bygga en vattentank för fjärrkyla på Hisingen. Den så kallade ackumulatortanken beräknas stå färdig år 2025 – med en höjd på 75 meter. Med en diameter på 29 meter förväntas den massiva tanken bli ett viktigt inslag i Göteborgs stadsbild.

Stadsbyggnadskontoret har därför sedan tidigare tagit fram digitala bilder på hur Göteborgs skyline skulle se ut med vattentanken på plats.

LÄS MER: Bilderna: Så här ser Hisingens skyline ut – med den enorma vattentanken på plats

Ungefärlig planavgränsning. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Kan bli restaurang högst upp

Nu finns även planer på en publik verksamhet, såsom en restaurang, högst upp i tornet. I planbeskedet skriver Stadsbyggnadskontoret: ”Utöver anläggningarna innehåller planbeskedet även en publik verksamhet på toppen av ackumulatortanken, som då får en höjd av ca 75 m” samt att ”Verksamheten på toppen av ackumulatortanken omfattar ca 500 kvm BTA och nås med hiss från markplanet”.

Vilken typ av publik verksamhet som ska finnas på toppen är dock ännu inte bestämt.

— Vad gäller verksamheten på toppen finns ännu inte några mer konkreta planer än att det ska vara någon typ av publik verksamhet, till exempel en restaurang. Denna verksamhet kommer inte att drivas av Göteborg Energi utan av en samarbetspartner, säger Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi.

Placeras vid Backaplan – som ska byggas ut

Placering vid Hjalmar Brantingsgatan i riktning mot Hjalmar Brantingsplatsen 2025. Foto: Stadens digitala modell.

Ackumulatortanken ska placeras vid Frihamnsmotet och därmed markera korsningen mellan Hjalmar Brantingsstråket och Lindholmsallén. För att få inspiration till projektet har Göteborg Energi sneglat på det 65 meter höga tanktornet Arctura i Östersund – där man placerat en restaurang och skybar i toppen.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: