Bilderna: Så här ser Hisingens skyline ut – med den enorma vattentanken på plats

En gigantisk vattentank ska bli verklighet på centrala Hisingen. I den nya planen ska den 75 meter höga vattentanken placeras vid avfarten till Frihamnsmotet. Därför kommer den bli ett landmärke och en viktig del av stadsbilden – så Göteborgs stad publicerar nya digitala bilder om hur skylinen kommer se ut.

Som HelaHisingen.se berättat om tidigare planerar Göteborg Energi att vattentanken för fjärrkyla ska stå färdig år 2025. Den ska bli 75 meter hög, som ett 21-våningshus ungefär, med en diameter på 29 meter. I dialog med arkitekter på Stadsbyggnadskontoret har flera bilder tagits fram på hur det nya landmärket skulle passa in i Göteborgs stads stadsbild 2025.

Vy från Ramberget ca år 2025. Foto: Stadens digitala modell.
Samma vy som ovan, men år 2040, när samtliga delar av Frihamnen är utbyggda. Foto: Afry för Göteborg Energi.

Ska placeras vid Frihamnsmotet – för att bygga samman Göteborg

”Ackumulatortanken blir ett landmärke och därmed ställs höga krav på gestaltning. Gestaltningsprocessen bör ske i form av arkitekttävling eller liknande parallellt med planprocessen”, skriver Stadsbyggnadskontoret i förprövningsrapporten.

Så här är vyn från älven tänkt 2025, innan Frihamnen byggts ut. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Ackumulatortanken ska placeras vid Frihamnsmotet och därmed markera korsningen mellan Hjalmar Brantingsstråket (som ska koppla Centralenområdet mot Backaplan och Wieselgrensplatsen ) och ”Lindholmsalléns förlängning” (som ska koppla Lindholmen via Frihamnen mot Ringön).

Ungefärlig planavgränsning som kan komma att ändras. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Sneglat på vattentorn med rerestaurang och skybar i toppen

Placeringen anses vara positiv i samband med den utbyggnad som sker av Frihamnen. På så sätt kommer tanken att utgöra ett landmärke som binder samman olika delar av området. I framtiden, när en större del av Frihamnen är utbyggd, kan vattentanken bli en del av flera hus i kvarteren kring Hjalmar Brantingsplatsen.

För att få inspiration till projektet har Göteborg Energi sneglat på det 65 meter höga tanktornet Arctura i Östersund – där man placerat en restaurang och skybar i toppen.

LÄS MER: 75 meter hög vattentank byggs på Hisingen – som ett 21 våningars höghus

Vy från Stenpiren år 2040 från modell där delar av Frihamnen är utbyggda Foto: Afry för Göteborg Energi.
Placering vid Hjalmar Brantingsgatan i riktning mot Hjalmar Brantingsplatsen 2025. Foto: Stadens digitala modell.

Visionen är att Hjalmar Brantingsplatsen ska förvandlas till ett stadsmässigt stråk – en del i utvidgningen av Göteborgs stadskärna. Den nya vattentanken kommer att vara något lägre än ”Läppstiftet” på andra sidan älven, vid Lilla Bommen.

Placering i fonden av den ombyggda Hjalmar Brantingsgatan i riktning mot Hjalmar Brantingsplatsen år 2040. Foto: Afry för Göteborg Energi.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER:


LÄS MER: