Volvos hemliga tester: Gör massiv satsning på tunga lastbilar – el-storsatsar på Europas vägar

Åkerierna i Europa kommer från och med nästa år att kunna beställa helelektriska versioner av Volvos tyngsta lastbilar. Volvo Lastvagnar som beskriver det som sin ”massiva satsning på elektrifiering” är enligt en av Hisingens största privata arbetsgivare – ett avgörande steg på vägen mot fossilfria transporter.

Stoltheten inom ”svenska Volvo”, det vill säga AB Volvo, genomför nu tester av eldrivna tunga lastbilar av modellerna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX som som är tänkta för regionala transporter och anläggningstransporter i stadsmiljöer runt om i Europa. Volvo lastvagnars lastbilar har tågvikter upp till 44 ton. Fordonen har, beroende på batterikonfiguration, räckvidder upp till 300 km, enligt Volvo LV.

Försäljningen av de tunga el-lastbilarna inleds nästa år och volymproduktion av fordonen startar 2022. Det innebär att Volvo Lastvagnar i Europa från och med 2021 kommer att erbjuda ett komplett program av batteri-elektriska lastbilar för distribution, sophämtning, regionala transporter och anläggningstransporter i stadsmiljöer.

— Vi vill hjälpa våra kunder och transportköpare att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål genom att vi snabbt ökar antalet eldrivna tunga lastbilar. Vi är fast beslutna att fortsätta driva på utvecklingen inom vår bransch i riktning mot en hållbar framtid, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar i ett pressmeddelande.

Reklamvideo med bilder från hemliga testbanan

Här är reklamvideon från Volvo Lastagnar som visar testerna av de eldrivna lastbilarna både på en hemlig testbana, men även i stadstrafik:

I slutet av videon dyker Volvos Lastvagnars VD Roger Alm upp som chaufför i ett av fordonen – som ska vara från de första dagarna av november 2020, enligt Volvos video.

Hela produktsortimentet ska vara fossilfritt till 2040

Enligt Volvo LV ska eldrivna fordon för krävande och tunga fjärrtransporter kommer att lanseras under det här decenniet. Dessa eldrivna fordon kommer att vara batteri-elektriska och bränslecells-elektriska lastbilar med längre räckvidder. Volvo LV har nu en målsättning om att börja sälja lastbilar som drivs med el (från vätgasbränsleceller) under decenniets andra del. Företaget arbetar mot målet att hela produktsortimentet ska vara fossilfritt 2040.

— Vi måste genomföra en snabb omställning från fossila bränslen till alternativ som el för att minska transporternas inverkan på klimatet. Villkoren för att genomföra detta skifte, och därmed även omställningstakten, varierar dock mycket kraftigt mellan olika transportföretag och marknader. Det handlar om en mängd olika variabler som ekonomiska incitament, tillgång till infrastruktur för laddning och typen av transportverksamhet, förklarar Roger Alm.

Roger Alm ger VD för Volvo Trucks/Volvo Lastvagnar. Foto: Magnus Gotander/AB Volvo

Analysen som Volvo gör är att de flesta transportföretag därför kommer att genomföra en successiv övergång till eldrift. Många av dem kommer under en övergångsperiod att ha en blandad vagnpark med lastbilar som drivs med olika bränslen.

— Våra chassier är konstruerade för att kunna användas med alla typer av drivlinor. Våra kunder kan välja att köpa flera Volvolastbilar av samma modell, med den enda skillnaden att vissa av dem är eldrivna och andra drivs med gas eller diesel. När det gäller produktegenskaper som förarmiljö, tillförlitlighet och säkerhet har alla våra fordon samma höga standard. Fordonen ska kännas välbekanta för förarna och kunna köras lika säkert och effektivt oavsett vilket bränsle som används, säger Roger Alm.

”Vårt globala nätverk av återförsäljare och serviceverkstäder”

Sett ur Volvo Lastvagnars perspektiv handlar övergången till mer hållbara transporter till stor del om att möjliggöra ett så smidigt skifte som möjligt för åkerier och transportföretag och hjälpa dem att börja anpassa sig. De erbjudna lösningarna måste vara fossilfria och ge åkarna möjlighet att uppnå de nödvändiga nivåerna av lönsamhet och produktivitet.

— Vår primära uppgift är att underlätta övergången till eldrivna fordon. Vi gör detta genom att erbjuda helhetslösningar som omfattar ruttplanering, korrekt specificerade fordon, laddningsutrustning, finansiering och tjänster. Den långsiktiga trygghet som vi och vårt globala nätverk av återförsäljare och serviceverkstäder erbjuder våra kunder kommer att vara viktigare än någonsin, avslutar Roger Alm.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: