Trafikkaos mitt under pandemin – Så stängs Götaälvbron mot Hisingen, hållplatser dras in och antalet bussar minskar

Nu påbörjas flera trafikarbeten runtom i Göteborg som innebär ytterligare problem i kollektivtrafiken – samt för bilister.
Bland annat stängs Götaälvbron i riktning mot Hisingen.

Och fram till sommaren kommer ytterligare förändringar.
— Den här perioden blir en utmaning med mycket hög trafikpåverkan, säger Svante Möller, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Från den 13:e december kommer en stor trafikomläggning ske runt Nordstan och centralstationen. Hållplatsen Nordstan stängs i riktning mot Hisingen. Samtidigt flyttas flera linjer från området.
— Det kommer ske en stor påverkan på kollektivtrafiken, säger trafikanalytikern Svante Möller.

”Undvik onödiga resor”

På grund av trafikomläggningarna i området kan färre bussar köra på sträckorna. Något som kan innebära ännu fler människor och trängre bussar under pandemin.
— Under den här perioden behöver vi dra ner på antalet bussar. Fortsatt rekommenderar därför Västtrafik sina resenärer att undvika onödiga resor och gå och cykla, säger Svante Möller.

Götaälvbron stängs

Götaälvbron stängs den 13:e december för biltrafik i riktning mot Hisingen. Trafiken hänvisas då till andra älvförbindelser.
Marieholmstunneln, vägtunneln under Göta älv, ska öppna den 16:e december, något som Hela Hisingen var först med att berätta i höstas.

Götaälvbron kommer att vara avstängd för biltrafik i nordlig riktning, mot Hisingen, fram till dess att den nya Hisingsbron öppnar. Planen är att den nya bron ska öppnas för bil- och busstrafik någon gång under 2021 – då fordonstrafiken till Hisingen ska flytta dit:

— Tanken är att vi släpper på trafiken på den nya bron, Hisingsbron, säger Johan Gerefalk, trafikingenjör vid Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Vinterns trafikförändringar omkring Götaälvbron. Foto: Trafik Göteborg.

Den 13 december sker alltså en större trafikomläggning vid Nils Ericsonsgatan på grund av byggnationen av nya hållplats Nordstan. Omläggningen påverkar kollektivtrafiken kraftigt eftersom hållplats Nordstan stängs helt i riktning mot Hisingen och resenärer hänvisas till närliggande hållplatser. Dessutom flyttas vissa linjer från området då framkomligheten och utrymmet minskar. 

Det underhållsarbete som pågått på Älvsborgsbron kommer att fortsätta även nästa år. Då stängs ena gång- och cykelbanan och trafiken kommer att dubbelriktas över bron.
Senare under året kommer en period då arbeten på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt.
— Den här perioden blir en utmaning med stor trafikpåverkan. Undvik att resa under högtrafik på morgon och eftermiddag, säger Svante Möller.

Tre kritiska dygn i december

Med anledning av den pågående pandemin rekommenderar Västtrafik och Göteborgs stad resenärer ”att gå eller cykla om möjligt. Om du måste åka kollektivt så uppmanar Västtrafik att du söker information om din resa i To Go-appen”.

Då Götaälvbron stängs för biltrafik i riktning mot Hisingen den 13 december kan det bli några dygn med rejäl trafikbelastning omkring Tingstadstunneln – men även Älvsborgsbron. Först tre dygn senare öppnar den nya tunneln under Göta Älv:

— Den 16 december öppnar Marieholmstunneln – som går under Göta älv mellan Marieholmsmotet och Tingstadsmotet – för trafik. Med den nya älvförbindelsen skapas nya körvägar och ökar robustheten i Göteborgs trafiksystem. Man räknar med att avlasta Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn, säger Svante Möller.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

Så påverkas Göteborgstrafiken i vinter

GÖTATUNNELN 
Förstärkningsarbete påbörjas den 27 december och beräknas pågå fram till den 04 juni. Ena tunnelröret stängs och trafiken dubbelriktas. 
Mycket hög trafikpåverkan väntas.

CENTRALEN-OMRÅDET
E45 stängs av mellan Falutorgsmotet och Järntorgsmotet.
Nils Ericsonsgatan stängs för trafik i södergående riktning från februari till juni.
Nya Hisingsbron planeras att öppnas under våren 2021.

ÄLVSBORGSBRON
Underhållsarbetet fortsätter. Tidigare har Göteborg stad arbetat på östra och västra sidan av bron. 2021 ska man arbeta på mittersta delen. Trafikpåverkan beräknas bli ungefär densamma som tidigare.
Från mitten av april till slutet av augusti kommer ena gång- och cykelbanan att stängas och trafiken kommer vara dubbelriktad när ett körfält stängs i vardera riktning över bron.

FÖRÄNDRINGAR I SOMMAR
Ingen spårvagnstrafik över Göta älv. Sträckan ersätts av bussar.
Hållplatserna Lilla bommen samt Nordstan kommer att vara helt avstängda för buss- och spårvagnstrafik.

TINGSTADSTUNNELN
Våren 2022 kommer ena tunnelröret att stängas av. Här är Marieholmstunneln en förutsättning för att kunna hantera trafiken.

LÄS MER: