Här testar dykare den outforskade metoden på botten av Göteborgs hamn: ”Det är ett stort genombrott”

Efter en rad tester utan framgång meddelar Göteborgs Hamn AB att de nu lyckats med att få det outforskade området ålgräsplanteringar att växa och föröka sig. Nu ska projektet nu skalas upp i storlek.

Tanken är att ”ålgräsängar”, fält med planterad eller naturligt framväxt ålgräs ska fungera som skydd och lekplats för flera fiskarter, samtidigt som det bidrar till att förbättra vattenkvaliteten och skyddar stränder mot erosion. Men övergödning, överfiske och exploatering i kustområdena har inneburit att många naturliga ålgräsängar försvunnit.

— Det finns ingen exakt vetenskap kring hur man återplanterar ålgräs, så vi har fått prova oss fram under flera års tid. Därför är vi såklart väldigt glada över att ha kommit så här långt och har en idé om hur vi ska komma vidare. Inte minst är det roligt att kunna bidra med kunskap på det här området där det råder brist på kunskap, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB. Foto: GÖTEBORGS HAMN

Provplanteringar påbörjades redan under sommaren 2018 i Göteborgs norra och södra skärgård genom att man flyttade ålgräs från en donatoräng till nya platser som bedömdes ha lämpliga förutsättningar. Planteringarna fick inte fäste och man bestämde sig för att genomföra nya provplanteringar under sommaren 2019.

”Det är ett stort genombrott”

Nu har de nya planteringarna inventerats och resultaten som just sammanställts är glädjande för Edvard Molitor och Göteborgs Hamn AB.

— Det har tagit sig väldigt bra på flera av våra provplanteringar där tillväxten på sina håll varit tiofaldig. Det är ett stort genombrott. Framförallt för oss, men också för hela forskningsområdet kring ålgräs generellt där kunskapen är bristfällig, säger Edvard Molitor.

Ålgräs på botten av Göteborgs hamn. Foto: GÖTEBORGS HAMN

Hamnens projekt har fått experimentera med ett flertal olika faktorer för att få ålgräset att börja växa i sådan omfattning att den gör nytta:

— Olika planteringsdjup, täthet och storlek på planteringarna. Det vi tror är att framförallt storleken på planteringarna har betydelse. Ålgräset skyddar varandra och ju större planteringarna är, desto mindre är risken att planteringarna förstörs av yttre faktorer som stormar, makroalger eller fritidsbåtstrafik, säger Edvard Molitor.

”Desto fler dykare kommer vi behöva”

Än så länge har 4300 kvadratmeter ålgräsängar planterats, men nu ska projektet skalas upp ytterligare. Det i sig innebär utmaningar – både när det gäller att hitta lämpliga platser för större planteringar, och inte minst i logistiken kring själva planteringen.

— Varje enskild ålgräsplanta planteras för hand av dykare, vilket gör att det är väldigt tidskrävande. Ju mer vi skalar upp projektet, desto fler dykare kommer vi att behöva, så vi letar olika lösningar tillsammans med våra experter från Marine Monitoring, men det kommer att bli klurigt, säger Edvard Molitor.

Fakta: Kompensationsprojekt

Planteringen av ålgräsängar görs i samband med uppförandet av en ny hamnterminal i Göteborgs hamn. I tillståndet för byggnationen är Göteborgs Hamn AB ålagt att tillskapa 1,7 hektar ålgräsängar som kompensation för det ålgräs som försvinner i samband med byggnationen. Kompensationen görs enligt en plan som hamnbolaget lagt upp i samråd med Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Statistik: Utveckling av hamnens ålgräsplanteringar

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: