Nu börjar bygget av hyresrätter – ovanpå fem våningar av P-hus

Illustration: QPG/TMRW

Våning 1-5 blir P-hus och våning 6-7 blir bostadsytor för 20 lägenheter. På sjätte våningen planeras även en rymlig parkterrass. Total bruttoarea för bostäder och parkeringshus är cirka 14 000 kvadratmeter – i ett av Hisings Backas mer spektakulära nybyggen, som påbörjas i vinter.

Längs med Litteraturgatan kommer en ”trivsam kvartersstad med tydlig grön identitet och stadsmässig karaktär” växa fram, enligt projektets egen beskrivning. Totalt kommer cirka 550 hyresrätter med storlekarna 1-5 rum och kök byggas under perioden 2020-2026 i åtta kvarter tillsammans med verksamhetslokaler, mötesplatser, insprängda parkytor och gröna kvartersgårdar.

Kvarter 5 är först ut med ett kombinerat p-hus och bostäder ovanpå.

— För att ge plats för kvarter 5 rivs det befintliga p-huset med start i november i år. Sedan planerar vi för byggstart i början av nästa år, vilket vi verkligen ser fram emot, säger Anna Wetterberg, projektledare på Framtiden Byggutveckling, som bygger för Poseidon till Selma Stads projektsajt.

LÄS MER: Planen för största utbyggnaden av Hisings Backa på decennier: *Idrottshall *Skola *Dussintal nya kvarter

Bostadsvåningar ovanför fem våningar P-hus

Fram tills nu har P-hus i två våningar stått på bägge sidorna av Litteraturgatan som skär mitt genom Hisings Backa. P-däck vid Baron Rogers Gata, Sägengatan och Gåsagången ska alla i framtiden ha bytts ut mot bostadshus, eller ha kompletterats med bostadsutrymmen ovanför befintliga parkeringsgarage.

Men i kvarter 5 av Selma Stad vid Litteraturgatan kommer bostäderna att placeras på toppen av ett sex våningar högst parkeringsgarage. Våning 1-5 blir alltså P-hus och våning 6-7 blir bostadsytor för 20 lägenheter.

Kommunala Framtiden Byggutveckling AB har bland annat anlitat Betonmast Göteborg för byggnation av Selma Stad Kvarter 5 med en ordersumma som uppgår till cirka 107 miljoner kronor.

På plan 6 av kvarteret planeras även en rymlig parkterrass. Total bruttoarea för bostäder och parkeringshus är cirka 14 000 kvadratmeter.

— Det är både roligt och spännande att få vara en del av utvecklingen som pågår i Backa just nu. Vi ser fram emot ännu ett gott samarbete med Framtiden Byggutveckling och att få skapa ett trivsamt kvarter med närhet både till naturen och staden, , säger Magnus Attemalm, VD Betonmast Göteborg.

Byggstart i början av 2021

Totalt byggs elva kvarter längs Litteraturgatan och i tre av dem bygger Egnahemsbolaget över 200 bostadsrätter.

— Vi planerar för byggstart under 2021 för 60 bostadsrätter med ettor till fyror i ett lamellhus och ett loftgångshus. Vi bygger även orangeri, miljöhus och cykelförråd och allt beräknas stå klart till sommaren 2023, berättar Annika Carlsson, projektledare på Egnahemsbolaget till projektets hemsida.

De nya bostäderna längs med Litteraturgatan ska på ett naturligt sätt smälta in i den befintliga miljön. Husen byggs i varierad och brokig kvartersbebyggelse för att skapa en variation i arkitekturen och kvarteren får trivsamma innergårdar med plats för umgänge.

Denna fortsättning, eller utbyggnad norrut och söderut av “Selma stad” innebär en rejäl utökning av både antalet boende i Hisings Backa – samt tillhörande servicefaciliteter från Göteborgs stad.

Stadsgata byggs längs Litteraturvägen i Hisings Backa.

Byggstart för Selma kvarter 5 är planerad till början av 2021 och projektet beräknas vara färdigställt sommaren 2022. 

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: