Här rivs klassiska hamnkranen i Göteborg – så ska Götaverken få en ny färjehållplats

Hamnkranarna i Göteborg blir färre. Just nu rivs den så kallade ”Kran 43” i Götaverkens gamla varvsområde i Lundby. Orsaken: Här ska Göteborgs nya färjelinje få en hållplats.
— Kranen måste flyttas då den står i vägen för färjorna och det nya färjeläget, säger Ulrika Palmblad Gröön, stadsutvecklingschef hos Älvstranden Utveckling.

Varvskran 43 på Hugo Hammars Kaj i Lundbyvassen rivs just nu av Göteborgs stad. Kranen byggdes 1954 av det tyska företaget Kampnagel och användes för varvs- och reparationsverksamheten på Götaverken. Hamnkranarna är en del av Göteborgs – och Hisingens – ”skyline” så deras framtid är ständigt omdiskuterad och skapar stort intresse bland allmänheten.

Som HelaHisingen.se berättade i januari 2021 hade det kommunala bolaget Älvstranden utveckling AB gjort klart sin genomlysning av Norra Älvstrandens hamnkranar och då kommit fram till att Hamnkran 43 skulle rivas.

Hamnkranarna i Lindholmen. Uppe i vänster hörn syns Kanalhuset, där SVT/SR har sin verksamhet och kranen närmast den byggnaden, kran 43, ska monteras ner för att ge plats för ett nytt färjeläge där Älvsnabben ska kunna lägga till. Foto: VÄSTARVET/LARS BYGDEMARK

— Det som är aktuellt är att kran 43, som ligger vid Valdemar Noréns/Elin Svenssons gata, behöver tas ned inför ett färjeläge som planeras för kajen där kranen står. Vi vet inte i dagsläget när arbetet med färjeläget påbörjas. Som det ser ut kommer färjeläget stå färdigt under 2022, dock finns ingen färdig tidplan i nuläget. Arbete pågår med detta, sa Maria Karlsson, kommunikationsstrateg på Älvstranden Utveckling till HelaHisingen.se då.

LÄS MER: Här byggs nya färjeläget på Älvstranden – en hamnkran måste bort

Nu har alltså arbetet med att riva Götaverkens östligaste kvarvarande kran påbörjats.

— Kranen måste flyttas då den står i vägen för färjorna och det nya färjeläget, säger Ulrika Palmblad Gröön, stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling i ett pressmeddelande.

Men någon flytt är det inte tal om – utan kranen rivs.

”Inte hittat någon intresserad”

Kran 43 är en så kallad fackverkskran och den användes av Götaverken fram till 2014, men var i bruk fram till 2017 och har ägts av Älvstranden Utveckling de senaste fyra åren. När Keillers kaj ska förstärkas och byggas om för att ge plats åt det nya färjeläget kan inte kranen stå kvar på sin nuvarande plats.

— Vi har undersökt om det finns någon som vill ta över kran 43, men inte hittat någon intresserad och den kommer därför att rivas, säger Ulrika Palmblad Gröön.

Rivningsarbetet har redan påbörjats och ska pågå under sex veckor i slutet av 2021. Foto: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

Arbetet med rivningen tar cirka sex veckor. Det nya färjeläget förväntas vara färdigt mot slutet av 2022 och därefter kan den nya Västtrafik-färjeförbindelsen, som är tänkt att gå mellan Pumpgatan och Stenpiren, börja trafikera sträckan.

När kran 43 är borttagen äger Älvstranden Utveckling totalt sju kranar: Eriksbergskranen, som just har genomgått en större renovering, fem kranar på Lindholmen i området där Götaverken tidigare låg, och en kran i Lundbyhamnen, meddelar det kommunala bolaget.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Kran 43

Ägare: Älvstranden Utveckling AB
Tillverkare: Kampnagel AG
Tillverkningsår: 1955
Historik: Använd för Götaverkens verksamhet fram till 2014. Efter avvecklingen av varvsverksamheten gick ägandet och användningen över till Långedragsteknik AB. Användes fram till månadsskiftet september-oktober 2017 då Långedragsteknik AB upphörde. Ägandet gick efter detta över till Älvstranden Utveckling AB. Kranen är identisk med kran 42 bortsett från portalens utformning.
Tekniska data: Portalkran. Portalens spårvidd: 10,4 meter. Längd mellan buffertar: 19,5 meter.
Lyftkraft: Stora kroken 40 ton radie 10–21 meter, 20 ton radie 10–28 meter, 12 ton radie 10–36 meter. Största lyfthöjd 42,6 meter. Lilla kroken 6 ton radie 11,5–39 meter.

Fakta: Västarvet/Västra Götalandsregionen

Kran 43 i Göteborgs inre hamn som beställdes på 1950-talet av Götaverken – men var i bruk fram till 2017.

LÄS MER: