Nu öppnas för två nya byggen i Eriksberg

Nu planeras för ytterligare projekt i Eriksberg. Det handlar om att markanvisa området på Säterigatan så att bostäder och verksamheter kan byggas.
– Eriksberg ligger oss varmt om hjärtat då vi varit med och utveck­lat området sedan 80-talet, säger Stefan Asplund, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Älvstranden Utveckling markanvisar två byggrätter på Säterigatan, väster och öst om Celsiusgatan i Eriksberg. En så kallad markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Det innebär att kommunen överlåter sin mark åt byggherrar så att de ska kunna exploatera den.

— Eriksberg ligger oss varmt om hjärtat då vi varit med och utveck­lat området sedan 80-talet. Vi fortsätter att sälja mark i området för att skapa möjlighet till mer utveckling och för fler människor att bo­sätta sig i denna trivsamma stadsdel, säger Stefan Asplund, projektledare på Älvstranden Utveckling, i ett pressmeddelande.

Skissen för de två områdena som markanvisas.Säterigatan väst och öst om Celsiusgatan i Eriksberg. Illustration: Älvstranden Utveckling.

Söker köpare som kan ”förverkliga de högt ställda ambitionerna”

Nästa steg är att köpare är villiga att ta marken för att förverkliga planerna.

”Som kan förverkliga högt ställda ambitionsnivåer inom klimatområdet och som har förmåga att utveckla bygg­nader med låg miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Samtidigt ska de gröna värdena stärkas inom kvarteren för att anpassa området till kommande klimat­förändringar och samtidigt skapa attraktiva närmiljöer”, skriver Älvstranden Utveckling i pressmeddelandet.

Att just det här området markanvisas handlar om Trafikverkets tunnelutbyggnad och det pågående projektet med ändrad sträckning av hamnbanan, som beräknas vara klart i slutet av nästa år.

Det område som nu är obebyggt, är tänkt att koppla samman stråken i Eriksberg:

”Hamnbanan har varit lite av en barriär mellan Eriksberg och närliggande områden inom stadsdelen Lundby. Nu kommer utvecklingen att bidra till nya stråk och kopplingar som binder ihop de olika delarna med varandra och där fler människor kommer att bo, leva och röra sig”, skriver Älvstranden Utvecklingen.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: