Så halverar de energianvändningen: ”Gynnar klimatet, boendemiljön och föreningens ekonomi”

Från vänster Christian Sylva, bitr. projektledare Riksbyggen, Martin Nilsson projektledare Riksbyggen, Kent Fritsö, ordförande Göteborgshus 22 och Filip Strömgren, energiingenjör Riksbyggen.

Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 22 på centrala Hisingen har hela 356 lägenheter. Nu genomför de en satsning som både ger positiv klimateffekt och sparar pengar.
— Med den här satsningen så påbörjar vi vår modernisering av bostadsrättsföreningen, säger Kent Fritsö, ordförande.

Nu har föreningen Göteborgshus 22 i Rambergsstaden tecknat ett femårigt energiförvaltningsavtal med Riksbyggen. Tanken är att göra stor skillnad för klimatet och för föreningens ekonomi. Föreningens miljöpåverkan minskar när energianvändningen i föreningen halveras och när alla åtgärder är genomförda om fem år kommer de ha en positiv budgetpåverkan på 730 000 kr/år, skriver de i ett pressmeddelande.

— Det är verkligen roligt att kunna göra en sådan här investering som både gynnar klimatet, boendemiljön och föreningens ekonomi positivt. Med den här satsningen så påbörjar vi vår modernisering av bostadsrättsföreningen för att vara ett självklart val att bo i även framöver, säger Kent Fritsö, ordförande i Brf Göteborgshus 22.

Bättre ventilation leder till besparingar

Riksbyggen har gått in och gjort en energiutredning där man ser över fastighetens energianvändning och förslår investeringar, optimerar värmepumpar, fjärrvärmecentral och ventilationssystem.

— Det handlar ofta om bättre ventilation, effektivare energiproduktion genom till exempel ny fjärrvärmeundercentral, frånluftsåtervinning och bättre isolering. Ytterligare en fördel med energiförvaltning är ett jämnare och stabilare inomhusklimat som gynnar alla i föreningen, säger Filip Strömgren, energiingenjör på Riksbyggen.

Bostadsrättsföreningen består av åtta punkthus byggda1958. Föreningens 5-åriga energiförvaltningsavtal innebär att de i samband med planerade underhållsåtgärder också genomför två större energiprojekt för att modernisera fastigheterna. Målet är att halvera byggnadernas energianvändning till 60kWh/m2.

— Satsningen ligger i linje med flera av de globala målen och bidrar till Sveriges mål om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 och bostadsrättsföreningen tar därmed ett stort kliv in i framtiden, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: