Så här ska Frihamnens nya ”hamnbyggnad” se ut – lanterna i mitten som ska synas på ”långt håll”

Omställningslabbet i Frihamnen är en mötesplats som ska stärka och utforska metoder för samskapande och inkludering inom hållbar omställning. Göteborgs Stad gav tre gestaltande team i uppdrag att presentera varsitt skissförslag för att vidareutveckla platsen. Nu utser de LINK Arkitektur, i samarbete med New Order, Växtverket och Göteborgs Konstruktionsbyrå, som vinnare och byggnationen påbörjas redan i höst.

Omställningslabbet är en fysisk ”framtidsprototyp och mötesplats” i Frihamnen med fokus på hållbar omställning som öppnade under Göteborgs 400-årsfirande i Frihamnen under sommaren 2023. Men under de kommande åren ska Omställningslabbet utvecklas och aktiveras i syfte att testa funktionerna medborgarlabb och prototypverkstad, så den lite mer provisoriska mötesplatsen ska bli en ”riktig” byggnad där staden vill skapa möjligheter att samtala om och prototypa kring hur Göteborg ska utvecklas till en hållbar stad.

— Jag är superstolt över hela teamets bidrag till denna viktiga plats i Göteborg. Inom gruppen jobbar vi i alla skalor, från strukturplan och tidig planering till inkluderande processer där vi utformar på plats tillsammans med de som ska befolka platserna. Det sträcker sig bortom stadsutveckling; vi kallar det urbanism, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för Urbanism på LINK Arkitektur som alltså får forma byggnaden, i ett pressmeddelande.

Så här ska entrén till den nya ”byggnaden” se ut. Foto: LINK Arkitektur.

LINK Arkitekturs ambition är att synliggöra och förtydliga platsen för såväl göteborgare som tillresta besökare. I en samskapande process ska en välkomnande, grön, urban och nytänkande destination ta plats i staden. Här ska väderskydd, galleri, odlingsytor samt en ny entré och inramning ge förutsättningar för kreativitet, möten och hållbar utveckling.

— Det är otroligt roligt att få förtroendet att utveckla den här platsen tillsammans med invånarna. Snarare än en färdig produkt, har vi tagit fram en verktygslåda för en process som kan fortsätta långt in i framtiden. Inom placemaking behöver vi alltid vara flexibla och beredda att tänka om under tidens gång, ett utmanande och kreativt arbete. Jag ser fram emot hur uppdraget utvecklar sig, säger Hanna Ivansson, arkitekt på LINK Arkitektur.

”Transparent för att visa upp verksamheten, aktivera platsen och öka tryggheten”

Förslaget har enligt arkitektfirman en rumsskapande struktur, som samtidigt är tillräckligt transparent för att visa upp verksamheten, aktivera platsen och öka tryggheten. Mitt i omställningslabbet placeras en lanterna, som lyses upp kvällstid och blir synlig på långt håll. Återbruk är en bärande del av konceptet och konstruktionen består av varierande material, som i stor utsträckning också kan demonteras.

”En cirkulär livscykel blir möjlig. Även platsen nyttjas till fullo när det karga landskapet vänds till en möjlighet. Två biotoper introduceras, där den ena är inspirerad av skogsbryn som det råder brist på idag. Den andra kan liknas vid ruderatmark, den grogrund som uppstår när exempelvis en industri har rivits. Båda dessa biotoper har tagits fram utifrån platsens förutsättningar, för att gynna djurlivet och för att inspirera till att odla ätbara växter”, beskriver LINK Arkitektur sitt förslag i ett pressmeddelande.

Omställningslabbet börjar byggas till sin nya skepnad under hösten 2024. Foto: LINK Arkitektur.

Byggnationen av Omställningslabbet är en del av den platsutveckling som pågår i Frihamnen sedan 2012. Platsutvecklingsmetoden används för att testa framtida funktioner på platsen i liten skala tillsammans med allmänheten innan större investeringar görs. Arbetssättet innebär direkta möten mellan planerare och platsens framtida användare, vilket leder till större möjligheter för användarna att påverka slutresultatet samt att skapa en relation till platsen redan under uppbyggnadsfasen.

Metoden har bland annat använts för att utveckla Jubileumsparken med dess bastu, hamnbad och utflyktslekplats. Under 2022 började området kring Södra Frihamnspiren aktiveras genom ett flertal prototyper, där Omställningslabbet och den marina kolonilotten Flytevi ingår, skriver Göteborgs stad. Omställningslabbet utvecklas av Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgs universitet, Urban Futures, Chalmers tekniska högskola och HDK-Valand med flera.

Bygget av den nya byggnaden påbörjas hösten 2024.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Ur juryutlåtandet:

”Skissförslaget Omslaget har ett starkt och tydligt koncept där både arkitektonisk gestaltning och en inkluderande process får stort utrymme. Teamet föreslår ett nytänkande grepp kopplat till hur det återbrukade materialet används som en central del av gestaltningsidén. Förslaget har även potential att fungera som ett nytt landmärke och därmed bidra till att stärka Frihamnens identitet.

Samtidigt som gestaltningsförslaget har ett tydligt grundkoncept har utrymme lämnats för vidareutveckling tillsammans med platsens brukare. I de gröna delarna har teamet valt att fokusera på vilda växtmiljöer med ätbara inslag, vilket även det är ett visionärt grepp för framtida stadsmiljöer.

Det finns en flexibilitet i förslaget som gör det möjligt att fungera väl både inom dagens arrendegräns och kunna utökas i framtiden. Förslaget bedöms vara genomförbart inom den anvisade budgeten och tidsramen.

LÄS MER:

Lämna ett svar