Så här mycket cement behövs för att bygga en ny hamn: ”Motsvarar 30 fotbollsplaner”

Siloetableringen för bindemedel till Arendalsprojektet. Foto: SWECEM

För snart ett år sedan slutbesiktigades “etapp 1a” i bygget av en ny 220 000 kvadratmter stor ny terminal i Göteborgs hamn. Terminalbygget som nu pågått i 25 månader är det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i Göteborgs hamn.

Hösten 2018 inleddes arbetet med att slå ner 1500 pålar genom havsbotten ner i berggrunden, för att stabilisera inför bygget av sprängstensvallar runt Arendalsviken. Under de 16 månader som gått sedan dess har man också bland annat sprängt ner Aspholmen och vallat in Arendalsviken ovanpå pålningen.

I januari berättade vi om projektet:

Yta motsvarande 30 fotbollsplaner

Den nya hamnterminalen i Arendal i Göteborgs hamn beräknas stå klart i september 2021 och kommer motsvara en yta på cirka 30 fotbollsplaner. Peab är i full gång med att transportera 250 000 m3 muddermassor från intilliggande farleder som kommer utgöra grunden till terminalen, som ska stärkas upp och stabiliseras med hjälp av bindemedel från Swecem. Det kommer att gå åt 150 kg bindemedel/m3, vilket motsvarar 19 500 ton slagg och 29 300 ton cement.

Projektets produktionstakt gör att vi med hjälp av BulkTEAM kommer leverera upp till 540 ton slagg och cement per dygn från mitten av september till slutet på januari, med undantag från två veckors juluppehåll, säger Ludwig Zetterström, VD på Swecem.

”Stolta över att kunna vara med och bidra”

Upplägget innebär att en stor del av materialet är i rörelse, vilket sätter kommunikationen på prov, där alla inblandade behöver ha en tät dialog om vilket material som är var och vart det ska. För att säkerställa tillgången i den höga produktionstakten använder Swecem bindemedel från olika ställen. Slaggen kommer från Swecems terminal i Helsingborg och cementen kommer från Cementas fabrik i Skövde.

Vi är stolta över att kunna vara med och bidra till en hållbar expansion av Göteborgs hamn, där muddermassornas föroreningar kapslas in med hjälp av våra bindemedel genom Peabs egenutvecklade teknik ProSol. Slaggen är en biprodukt från stålindustrin som kommer till nytta och minskar användandet av nya material, säger Ludwig Zetterström.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: