Hamnbasen blir regeringens nya expert: ”Kommer att bli åka av”

Under torsdagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth regeringens nystartade elektrifieringskommission. Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic blir en av ledamöterna i kommissionen som ska identifiera åtgärder för att öka elektrifieringstakten i transportsektorn.

— Jag ser mycket fram emot att vara med och arbeta för ett elektrifierat transportsverige. Från Göteborgs hamns sida har vi redan nu både idéer och skarpa förslag som jag kommer att ta med mig in i kommissionens arbete. Så det kommer att bli åka av redan från start, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamn har samma utsläppsmål som den svenska staten, där hamnen såväl som Sverige ska nå en 70-procentig reduktion av koldioxidutsläpp till år 2030. Hamnen arbetar på flera fronter i frågan. Medan terminaloperatörerna minskat klimatutsläppen kraftigt redan nu, finns det mycket kvar att göra vad gäller transporterna till och från hamnen, både på sjö- och landsidan.

Hamnen gör dubbelt så stora investeringar

På land arbetar man långsiktigt med att flytta gods från lastbil till järnväg. Hamnen har gjort och gör idag stora investeringar på området. Exempel som utökning till dubbelspår på Hamnbanan och nya järnvägsdedikerade omlastningsterminaler har bidragit till att Göteborgs hamn idag har en världens högsta andelar järnvägsburna godstransporter till och från hamnen. Trots det finns fortsatt potential till ytterligare överflytt.

— Men alla inlandstransporter har inte förutsättningar att flytta från väg till järnväg. Vi behöver lastbilstransporter alltjämt, framförallt för lokala och regional transporter, och alternativa bränslen inklusive elektrifiering är rätt väg att gå när det gäller den omställningen. Men det krävs samverkan och jag ser fram emot att vara med och bidra till att den omställningen ska gå snabbare, säger Elvir Dzanic.

”Goda förutsättningar att göra skillnad”

På sjösidan skapar hamnen incitament och förutsättningar för grön omställning. På det lokala planet är fortsatt utbyggnad av elanslutning för fartyg en viktig del, samtidigt som hamnen ger miljörabatter till anlöpande fartyg som gör miljökloka val. Även utvecklad digitalisering ska leda till en effektiviserad anlöpsprocess och reducerade utsläpp. Internationellt och på EU-nivå driver hamnen frågor om bland annat ökad kravställan på fartygsflottornas klimatavtryck.

— Även här är ökad samverkan en viktig nyckel där politiken, brukare och leverantörer måste dra åt samma håll för att snabba på sjöfartens omställning. Kommissionen utgörs av en bra mix utav sådana aktörer, som tillsammans har goda förutsättningar att göra skillnad, säger Elvir Dzanic.

Fakta: Elektrifieringskommissionen

– Leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth och består av 16 ledamöter samt ordförande.
– Ett kansli för elektrifieringskommissionen ska inrättas i Regeringskansliet. Kommissionens uppdrag sträcker sig fram till och med den 31 december 2022.
– Läs mer om elektrifieringskommissionen här.

Fakta: Göteborgs hamn

Göteborg hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och hälften av all containertrafik. Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: