Västtrafik inför påstigning fram i Göteborg – förutom på dessa linjer

När bussarnas framdörrar öppnar steg för steg efter pandemin ska Göteborg gå tillbaka till metoden ”påstigning fram” i kollektivtrafiken. I dag får passagerare i Göteborg gå på och av alla dörrar på bussarna – men det ska förändras nu likt det är i övriga Västsverige. Men spårvagnar undantas reglerna – samt vissa utvalda busslinjer!

När pandemin slog till stängdes möjligheten att använda framdörrarna på Västtrafiks bussar, framför allt för att skydda chaufförerna från att exponeras för risken att bli sjuka i Covid -19. Sedan många år, redan före pandemin, har kollektivtrafik-resenärer i Göteborgsområdet även haft möjligheten att kliva på i valfri dörr på en buss eller spårvagn.

Nu ska den möjligheten försvinna.

I juni blir Express-bussarna i och omkring Göteborg först ut med den nygamla ordningen. Sedan ska fler och fler bussar slussas in i systemet, där påstigande ska gå in genom framdörrarna – och mitten- samt bakdörrar är exklusivt för de som kliver av bussen.

— När resenärer går på genom framdörren kan föraren ge bättre service och kontrollera biljetter. Det uppmuntrar fler till att göra rätt för sig, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik till Vårt Göteborg.

LÄS MER: Västtrafik fördubblar antalet biljettkontrollanter: “Vi vet inte hur många som inte betalar”

I övriga Västra Götalandsregionen går bussresenärer normalt på genom bussens framdörrar och av genom bakdörrarna, det är enbart i Göteborgsområdet som man får kliva på och av var man vill. Men nu har alltså Västtrafik beslutat att regeln även ska gälla Göteborg, detta efter regionens kollektivtrafikbolag utrett frågan sedan 2019.

I juni införs påstigning genom framdörren på linje X1, X2, X3, Grön express (X4), Röd express, Lila express, Svart express och 128. Västtrafik kommer att meddela exakta datum senare. På övriga linjer införs påstigning i framdörren under året och ännu finns inga bestämda datum här, berättar Västtrafik.

Dessa linjer undantas regeln

Undantagen från ”påstigning fram”-regeln görs för flera busslinjer i centrum, exempelvis stombussarna. Linje 16, 17, 18, 19, 25, 50, 52, 58 och 60 kommer inte att ha regeln utan här kommer passagerare att kunna kliva på och av genom samtliga dörrar på bussen. Orsaken till det är att busslinjerna i fråga trafikeras med längre bussar och går med täta turer.

Om ”påstigning fram” skulle införas på dessa linjer räknar Västtrafik med avsevärt längre restider eftersom alla bussar skulle tvingas stanna längre på var och en av hållplatserna runt om i staden. Dessutom undantas alla spårvagnar från regeln.

LÄS MER: Så stängs spårvagnstrafiken av mellan Hisingen och centrum i minst 9 veckor

Nu ska förberedelser genomföras för att kunna införa regeln. Bland annat ska nya biljettmaskiner vara på plats, förarna få utbildning och skyltar sättas upp på bussarna innan ”påstigning fram” börjar gälla. Värdar kommer att finnas ute i trafiken för att hjälpa både förare och resenärer.

— Vi har ett tätt samarbete med trafikbolagen och tar med oss goda erfarenheter från vårt arbete i övriga regionen. Vi hoppas och tror att resenärer och förare kommer att uppleva förändringen som smidig, säger Maria Björner Brauer till tidningen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: