Västtrafik fördubblar antalet biljettkontrollanter: ”Vi vet inte hur många som inte betalar”

Har du sett fler biljettkontrollanter vid Hjalmar Brantingsplatsen eller vid Lindholmen? Det är ingen slump, just nu utökas antalet biljettkontrollanter kraftigt.
— Vi vet inte hur många som inte betalar för sig, eftersom det inte finns något bra sätt att mäta, säger Maria Björner Brauer, marknadschef på Västtrafik till Göteborg Direkt.

Mer än en fördubbling av antalet biljettkontrollanter ute i kollektivtrafiken på Hisingen, men även övriga Västra Götaland. Det är målet när Västtrafik gör en speciell satsning för att nå upp till totalt 120 biljettkontrollanter i regionen.

Beslutet att storsatsa på att motverka fuskåkning i kollektivtrafiken togs redan 2019 och då bestämdes att antalet biljetter som ska kontrolleras på Västtrafiks fordon ska fyrdubblas. Då var planen att gå från 2,5 miljoner utförda biljettkontroller per år till 10 miljoner utförda kontroller per år.

— Många förare har efterfrågat fler biljettkontroller, något som vi önskar svara upp mot, säger Maria Björner Brauer till tidningen.

Utanför Göteborg kontrollerar normalt busschauffören att resenärerna betalar vid ombordstigning genom framdörrarna – men på grund av pandemin är dörrarna vid chauffören numera stängda. Det leder till att Västtrafik inte vet om fuskåkandet har skjutit i höjden.

— Nu kommer en del av de nya biljettkontrollanterna att tjänstgöra utanför Göteborg, säger Maria Björner Brauer.

Ökningen av biljettkontroller kommer ske i hela regionen, men allra flest blir det i Göteborgs stadstrafik. Där är fuskåkningen som störst eftersom kunder inte behöver visa sin biljett för föraren.

Västtrafik vet inte om fuskandet har ökat

Under 2020 har biljettkontrollanterna haft lite annorlunda uppgifter än vanligt, exempelvis har man gjort kontroller i samband med att passagerare stigit på och av bussar och spårvagnar, exempelvis längs spårvägen på Hisingen. Om det gjort att fuskåkandet har ökat vet Västtrafik däremot inte:

— Men det är väl inte orimligt. Vi vet inte hur många som inte betalar för sig, eftersom det inte finns något bra sätt att mäta, säger hon till Göteborg direkt.

När beskedet om satsningen på mer biljettkontroller meddelades var Västtrafiks kommentar:

— Vi är övertygade om att fler synliga kontrollanter motverkar fuskåkning, precis på samma sätt som fartkameror motverkar fortkörning på vägarna, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.

Satsning i hela regionen

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: