Därför stängs ett körfält vid Tingstadstunneln av – i fem månader

I dag påbörjades arbetet med att bredda E6 norrut mot Oslo – ett arbete som väntas pågå fram till april 2020. Under tiden är bussfilen avstängd så all trafik får använda sig av de två körfält som finns kvar under de kommande månaderna.

Orsaken till trafikstörningarna är att man bygger en helt ny fil, vilket skall leda till att det finns tre körfält för personbilar och godstrafik, samt ett fjärde för busstrafiken. Detta i stället för dagens 2 + 1.

Bygget skall ske från Tingstadstunneln till Backadalsmotet och är planerat att vara klart i april. Breddningen påverkar även gång- och cykelbanan längs med E6 som kommer att flyttas utanför det nya körfältet.

Fil för Marieholmstunneln

Enligt Trafiken.nu är dock planen att det skall finnas möjlighet för fotgängare och cyklister att passera under hela byggarbetets gång.

Marieholmstunneln kommer att ansluta till E6 vid den berörda sträckan, vilket är orsaken till att vägsträckan breddas.

Följ HelaHisingen.se på Facebook och Twitter.