Följ med på en flygtur – in i nya Marieholmstunneln!

Marieholmstunneln är redo för biltrafik först under 2020. Men redan nu kan du ta dig en titt in i framtidens sexfiliga förbindelse mellan Hisingen och Gamlestan. Här är drönarbilderna inifrån tunneln…

Tunneln ska binda samman Partihallsförbindelsen (vid Gamlestan) ihop E6, E45 och E20 och har som syfte att avlasta Olskroksmotet och genomfarterna centrala i Göteborg, exempelvis omkring Tingstadstunnelns södra sida. Entreprenaden för själva tunnelbygget står Züblin Scandinavia AB ett lokalt svenskt bolag, vilket är helägt av det tyska multinationella byggnadsentreprenören Ed Züblin AG med säte i Stuttgart.

Men ett flertal andra entreprenörer är inblandade i byggen omkring tunneln, exempelvis PEAB som bygger trafikplats Marieholm i anslutning till tunneln.

Trafikverkets video på hur Marieholmstunneln såg ut i somras.

Züblin Scandinavia:s (som bygger tunneln) flygbilder i september 2019.

Fakta: Marieholmstunneln

Antal vägbanor: 2 (3+3 körfält).
Total längd: 0,5 km.
Trafikslag: Fordon.
Höjd: 5,1 m.
Bredd: 14,1 m per rör.
Fakta: Trafikverket.