Rabatten som ska stoppa översvämningar

Nu påbörjas ett projekt som ska leda stora mängder regnvatten ner genom rabatter med växter. På så sätt hoppas man kunna stoppa översvämningar i källare, brunnar och gator.
— Det är första gången det görs något liknande i befintlig bebyggelse i Göteborg, säger Johan Brunsten, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Att det regnar så mycket i Göteborg gör att det befintliga ledningsnätet inte klarar av att leda bort allt vatten i vissa områden. I Brämaregården på Hisingen finns fortfarande ett gammalt ledningssystem där dagvatten och avloppsvatten leds bort tillsammans – något som orsakat kraftiga översvämningar.
— Östra delen av Brämaregården är ett drabbat område med ungefär tre översvämningar per år, säger Johan Brunsten, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Området blir grönare

Därför ska nu Kretslopp och vatten satsa på ett unikt projekt: Att anlägga makadammagasin och regnrabatter längs med Hisingsgatan och Myntgatan.

På så sätt kan man leda dagvattnet, det vill säga regnvatten som ansamlas på hårda ytor och tak, ner till rabatterna. Där kan det fördröjas med vattentåliga växter och renas naturligt.

— Det är första gången det görs något liknande i befintlig bebyggelse i Göteborg. Tidigare har vi byggt en regnrabatt vid en parkeringsplats i Kviberg, för att rena och fördröja dagvattnet där, men nu ska vi bygga i ett bostadsområde, säger Johan Brunsten.

Avstängda körfält

Arbetet med dagvattenlösningarna, som redan dragit igång och beräknas pågå fram till hösten, kommer att påverka trafiken i området. Det kommer innebära avstängda körfält och delvis begränsad framkomlighet. Även gång- och cykelbanor kommer delvis att vara avstängda.

— Som i alla byggprojekt blir det en del olägenheter för de som bor eller reser i området, men när det är klart kommer vi förhoppningsvis att få färre vattenfyllda källare och en grönare stadsdel, säger Johan Brunsten.

LÄS MER: