Här är alla NYA byggarbeten som påverkar trafik och miljö där du bor – gata för gata

Avstängda körfält och begränsad framkomlighet. Det är några av konsekvenserna av kommunens nya arbeten med vatten- och avloppsledningsnätet runtom på Hisingen.
— I samband med att stan exploateras och det byggs nya bostadsområden, måste vatten och avlopp samtidigt byggas ut, säger Tommy Ekblad, enhetschef på Göteborgs Stad.

Från mars månad ända fram till i höst kommer Göteborgs stad att utföra tre olika projekt runtom på Hisingen. Sedan tidigare är det befintliga vatten- och avloppsledningar som ska byggas ut.

— Sedan är det upprustning av äldre ledningar som sker kontinuerligt. Och mer akuta insatser där vi måste reparera. Vi har fullt upp hela tiden och påverkas av alla projekt som pågår i hela stan som Västsvenska paketet till exempel, säger Tommy Ekblad, enhetschef för Ledningsnät Vatten på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Vill minska översvämningar

Kring Kvillebäcken och Ramberget är det byte av befintliga ledningar som är prioritet.
— Här har vi gamla vattenledningar som vi spräcker upp och lägger i nya rör. På Hjalmar Brantingsgatan är vi strax klara, säger arbetsledare Tommy Axelsson.

I Brämaregården är det ett nytt projekt med så kallade dagvattenlösningar som dragit igång. Arbetena görs för att minska översvämningar i området samt för att kunna leda regnvatten från tak till bevattning av grönområden, buskar och blommor.

Arbetet med dagvattenlösningarna kommer innebära avstängda körfält och delvis begränsad framkomlighet vid Myntgatan och Hisingsgatan i Brämaregården. På området kommer gång- och cykelbanor delvis att vara avstängda.

Här nedanför kan du se vilken typ av arbete som utförs på din gata och när det beräknas vara klart.

BRÄMAREGÅRDEN
Hisingsgatan och Myntgatan

Det här görs: Kommunen anlägger gröna stråk för att fördröja regnvatten. På så sätt blir det större kapacitet i ledningsnätet och översvämningar kan undvikas. 
Start: Vecka 10, 2020
Beräknas vara klart: November 2020

KVILLEBÄCKEN
Hjalmar Brantingsgatan, Långängen och Västanvindsgatan

Det här görs: Byte av avlopps- och dricksvattenledningar
Start: September 2018
Beräknas vara klart: 2020

Skiftesgatan, Godemansgatan, Trädesgatan, Knapegatan, Lantmätaregatan, Fjärdingsgatan

Det här görs: Byte av dricksvattenledning
Start: April/maj 2019
Beräknas vara klart: Under vintern 2019

RAMBERGET
Västra Andersgårdsgatan, Gropegårdsgatan, Västra Keillersgatan och Kryddgårdsgatan

Det här görs: Byte av dricksvattenledning
Start: Vecka 7-8
Beräknas vara klart: Sommaren 2020

LÄS MER:

LÄS MER:

1 thought on “Här är alla NYA byggarbeten som påverkar trafik och miljö där du bor – gata för gata

Comments are closed.