Stanken på Hisingen: Eriksberg ”släppte sig” – med gammal gas

Under måndagen och tisdagen kände många Hisingsbor en unken stank i luften. Orsaken? Jorden hade släppt sig:
— Det är en gammal gaslukt som ligger i leran, säger Urban Samuelsson, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.

Normalt sett brukar boven finnas i hamnen när dålig lukt sprider sig på Hisingen. Därför spekulerade många Hisingsbor i början av veckan i om det kunde vara oljeraffinaderierna eller avloppsreningsverket Ryaverket väster om Älvsborgsbron som var den skyldige till den unkna stank som spred sig.

Den illaluktande känslan av ”ruttna ägg” i luften kändes enligt sniffande vittnen i ”Vad händer på Hisingen?” över delar av Biskopsgården, Eriksberg och Brämaregården.

Men den här gången var det inte reningsverk eller raffinaderier som var bov i dramat – utan gammal gas som jorden släppt upp.

”Den luktar, men det är inget läckage”

Räddningstjänsten berättar för GP att det inte rör sig om något läckage, utan om en gammal gas som legat innesluten i marken, som nu grävts upp, vid Dysiksgatan, Västra Eriksberg.

— Den luktar, men det är inget läckage så vi gör inte något åt det heller, säger Urban Samuelsson, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.

— Det ska komma från ett schakt som grävts på Dysiksgatan.

Är det ofarligt?
— Enligt Trafikverket ska det vara lugnt. Det är en gammal gaslukt som ligger i leran. Den luktar, men det är inget läckage så vi gör inte något åt det heller, säger Urban Samuelsson till tidningen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se