SUPERBADET: Ny teknik ska lyfta havet upp till ytan – ”Finns inte någon annanstans”

Nu öppnar snart Jubileumsparkens nya superhamnbad i Frihamnen. Och det är med hjälp av en helt ny teknisk lösning som två av tre bassänger kommer att innehålla saltvatten. Idén att bada i saltvatten i centrala stan föddes av Anna Karlsson.
— Min tanke var att man kunde lyfta detta vatten till någon slags avgränsad badyta för att kunna bada i rent havsvatten och på ett säkert sätt, säger hon.

Lagom till Göteborgs försenade 400-årsfirande i juni 2023 ska det nya hamnbadet vid Kvillepiren i Frihamnen äntligen att stå klart. Badanläggningen planeras att bestå av en längre bassäng för simträning, en badbassäng (nuvarande ”Allmänna badet”, i folkmun ”Pöl harbour”) med en rutschkana, en rund hopp- och dykbassäng och en yta med duschar och soldäck.

Tack vare en ny teknik ska två av de tre bassängerna innehålla saltvatten. Idén föddes för tio år sedan av Anna Karlsson, oceanograf på Tyréns, som också ligger bakom tekniken som funnits tidigare i anslutning till bastun.

Visionsbild över hur det nya badet ska se ut. Foto: Göteborgs stad.

Hur föddes idén?

— I början på 2000-talet fanns tankar kring möjligheten att bada i älven och jag hjälpte då till med att fundera på frågor som rörde badvattenkvalitet och strömmar. Älvens vattenkvalitet påverkas bland annat av dagvatten och andra tillflödande vattendrag, strömmarna är tidvis starka och det förekommer mycket båttrafik vilket innebär att man inte kan bada var som helst och hur som helst. Då föddes idén om att använda det salta havsvattnet som finns under älvvattnet, säger Anna Karlsson och fortsätter:

— Men det var först i samband med att Allmänna badet togs i bruk som min idé om att bada salt mitt i stan plockades upp av de dåvarande projektledarna för badet och fick liv igen. En prototyp till bad med havsvatten som pumpades upp från saltkilen inne i Frihamnen, ”Lilla Salt”, anlades i anslutning till bastun och stod klar 2018.

”Det var först i samband med att Allmänna badet togs i bruk som min idé om att bada salt mitt i stan plockades upp av de dåvarande projektledarna för badet och fick liv igen”, säger Anna Karlsson.

Öppnar i sommar – vattnet pumpas upp från saltvattenkilen i Göta älv

Omkring bassängerna kommer det att finnas trädäck att promenera på och bryggor som knyter samman badet med Jubileumsparken på land. I sim- samt i hopp- och dykbassängen kommer det att vara saltvatten som pumpas upp från saltvattenkilen i Göta älv.

— Den nya lösningen för Hamnbadet bygger på att vatten från saltkilen, dvs salt vatten från havet, används för sim- och hoppbassängerna. Dessa är inte bassänger i den klassiska bemärkelsen, då de består av en avskärmning utan botten som innebär att det salta vattnet kan sugas i bassängen underifrån, säger Anna Karlsson.

På ungefär sex meters djup finns havsvattnet och genom att pumpa ut vatten i ytan bildas ett undertryck som ”drar” in vattnet i bassängen på djupet och cirkulerar uppåt.

Finns den här tekniken någon annanstans?

— Vad jag vet finns inte denna typ av bad någon annanstans. Det finns många pooler som använde havsvatten istället för sötvatten men dessa är av mer klassisk karaktär där saltvatten används för att fylla poolen och sedan renas och ersätts i takt med avdunstning. Det nya är här att vi lyfter upp havet till ytan så man kan bada direkt i rent havsvatten.

I den tredje badbassängen i Frihamnen kommer det att vara sötvatten (kranvatten) som kommer att cirkuleras och renas med hjälp av en så kallad infiltrationsbädd på land, precis på samma sätt som för Allmänna badet. 

En rund hopp och dyk-pool planeras för aktiva badgäster. Foto: Göteborgs stad.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: