Fågelparadis i Göteborgs hamn – ”Har redan sett mängder av vadare”

Grönskan har börjat få fäste i Vadhavet i Torsviken. Foto: Göteborgs Hamn AB.

Till helgen kommer ett 18 hektar stort natur- och parkområde att invigas i Göteborgs hamn.
— Där slog vi gemensamt två flugor i en smäll, säger Eduardo Epifanio, projektledare för vadhavet på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgarna får ett helt nytt naturområde med en promenadslinga i Vadhavet i Torsviken. Men de största vinnarna är vadarfåglar – som myrspov, brushane, kärrsnäppa och strandpipare – eftersom de får tillgång till ett nytt vadhav med tre öar.

Vadhavet har anlagts ovanpå en tidigare deponi som bestod av över en miljon kubikmeter förorenade muddermassor, skriver Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande. Vadarfåglarna hade redan börjat flytta in, innan området färdigställdes.

Fick hjälp av bygget av Marieholmstunneln

För att kunna anlägga området krävdes ett enmeter tjocktlager av lera som kunde fungera som en vall mot de underliggande muddermassorna. Täckleran lyckades man hitta i bygget av Mariehomlstunneln.

— Där behövde man gräva bort stora mängder ren lera som vi kunde ta vara på och använda som barriär i vadhavsprojektet. Så där slog vi gemensamt två flugor i en smäll, säger Eduardo Epifanio, projektledare för vadhavet på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

”Mängder av vadare har kommit till området”

Nu har ett in- och utloppsystem färdigställts – som kan reglera djupet efter säsong. Därför är vadhavet nu öppet för allmänheten efter att öar och vallar färdigställts. Men vadarfåglarna flyttade in redan under senvåren.

— Vadhavet kommer att gynna en grupp skyddsvärda arter som nu får en ny näringsrik biotop, och vi har redan sett att mängder av vadare har kommit till området. I fågelskådarkretsar är det många som förvånats över att de svarat så här snabbt på åtgärderna, säger Kåre Ström på Göteborgs Ornitologiska Förenings Torslandakommitté i pressmeddelandet.

”Visa hänsyn”

Allmänheten som välkomnas att vandra i den promenadstig som anlagts, uppmanas även att visa hänsyn till det befintliga och kommande djur- och fågellivet.

Vadhavet är anlagt strax väster om Risholmen i Göteborgs Hamn. De två entréerna befinner sig väster om cirkulationsplatsen vid Amhult samt från väg 155, norr om området.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Vadhavet i Torsviken

– Det nya vadhavsområdet är cirka 18 hektar till ytan där själva vadhavet utgör cirka halva ytan. 18 hektar motsvarar cirka 34 fotbollsplaner, eller 2 Excercisheden.

– Vattennivån kommer att variera med årstiderna, från som lägst 20 cm till som högst 50 cm. Botten på bassängen ligger 3,5 meter över havets medelvattenyta.

– Cirka en meter under de rena massor som utgör vadhavets botten ligger en gammal mudderdeponi. Muddermassorna innehåller spår av PCB, kadmium, tributyltenn (TBT) och kvicksilver. Dessa ämnen är i huvudsak är föroreningar efter Göteborgs tidigare varvsindustri.

FAKTA: GÖTEBORGS HAMN AB.

LÄS MER: