Skanska-chefen: ”Götaälvbron tål bara en rörelse på någon millimeter”

Bygget av nya Hisingsbron har inneburit att över 300 stålrörspålar slagits och borrats ner i leran under Göta Älv – ända ner till berget – på håll 115 meter djupt under marken. Men arbetet har fått göras under rigorösa kontroller, för att inte skada den sköra grannen GötaÄlvbron.

– Ju fler pålar som trängs ner, desto mer rör sig leran. Under pålningsarbetet fick vi inte nämnvärt påverka den befintliga Götaälvbron. Den tål bara en rörelse på någon millimeter närmast bron. Därför mättes Götaälvbrons rörelse till följd av lerans undanträngning noga varje dag, säger Peo Halvarsson som är produktionschef hos totalentreprenören Skanska-MTH i ett pressmeddelande.

Arbetet med att lägga grunden för Göteborgs nya broförbindelse med Hisingen har pågått sedan 2016. Fler än 300 stålrörspålar har hammrats och borrats genom lera under älven, ner till berget under Göta älv. Det längsta pålningsdjupet är hela 115 meter och där har pålarna slagits ner tio meter i berget.

Borrade i mitten av älven

Arbetet har varit väldigt känsligt och för att orsaka minsta möjliga påverkan på den befintliga bron har olika typer av pålar användts. I mitten av Göta älv har borrade pålar – som är ihåliga så att lera kan tas upp under borrningen – använts. På grund av konstruktionen med att lera tas upp till ytan under arbetets grund trängs inte lika mycket lera undan, vilket varit en av metoderna för att minska påverkan på omgiviningen.

Närmare älvstränderna har slagna stålrör använts och på land, där toleransen är avsevärt mycket större, har betongpålar använts.

Etappen av bron med montering av sidospann och tvärbalkar beräknas vara klar under början av 2020 och senare under året kommer de fyra pylonerna (som sticker upp i bilden på den nya bron) och lyftspannet (som ska möjliggöra att bron kan öppna sig för fartyg och båtar.

Klar för trafik våren 2021

Enligt de befintliga planerna ska nya Hisingsbron öppnas för bilar, bussar, fotgängare och cyklister under våren 2021. Ungefär ett halvår senare ska spårvägstrafiken rulla igång på den nya bron.

– Nu kan vi knyta ihop de båda älvstränderna och länka samman såväl stadsdelar som människor. Hisingsbron blir mer än en bro, den blir en gata i staden och är en viktig pusselbit i stadens utveckling, konstaterar Carl-Anton Holmgren, trafikkontorets projektchef för planeringen av Hisingsbron i ett pressmeddelande.

Foto: Dissing plus Weitling

Fakta: Hisingsbron

Hisingsbron (Arpeggio)
Typ: Lyftbro av stål och betong.
Segelfri höjd: 12 meter.
Segelfri höjd öppnad: 28 meter.
Byggtid: Arbetet inleddes 2016. Beräknas vara klar våren 2021 för bil, buss, gång och cykel och ett halvår senare för spårvagn. Den uttjänta Götaälvbron ska rivas senast till 2022.
Nybyggnad av lyftbro i stål och betong, Göteborg.
Tidplan: September 2016-2022.
Byggherre: Trafikkontoret Göteborgs stad.
Totalentreprenör: Skanska-MTH JV.
Arkitekt: Dissing+Weitling.
Kostnad: 3,5 miljarder.
Källa: Dagens Infrastruktur.