Förre Tuve-prästens vädjan: Diskriminera inte Sverigefinnarna

Det finns en risk för diskriminering av svenskar med finsk bakgrund i Göteborg. Det menar den tidigare kyrkoherden i Tuve församling Torgny Larsson.
— Det vore förödande om detta skulle leda till att hela den finska verksamheten skulle utraderas, skriver han i Kyrkans Tidning.

I en artikel i Kyrkans tidning publicerar den tidigare kyrkoherden i Tuve och dåvarande ordföranden i den finska samarbetskommittén, Torgny Larsson, ett inlägg som handlar om kyrkans verksamhet i Göteborg.

Han inleder med att skriva att det i Finland bor ungefär 300 000 finlandssvenskar med svenska som modersmål. Eftersom kyrkan där tillgodoser båda språkgruppernas behov borde det vara möjligt även i Göteborg, men finansieringsbrist hotar bevarandet av finska som språk i kyrkan:

”Nu krävs åtgärder för att sätta stopp för den diskriminering som nu hotar”, skriver Torgny Larsson.

Risk för att Stadsmissionen, familjerådgivningen och liknande verksamheter påverkas av finansieringsbristen

Bakgrunden handlar om finansiering, som enligt Larsson har blivit en brist och gör att gudstjänster och annan församlingsverksamhet inte längre kan bedrivas på finska. I de verksamheterna ingår det arbete som bedrivs av Sjömanskyrkan, Stadsmissionen och familjerådgviningen, till exempel.

Vidare poängterar han kyrkans sjunkande medlemstal och menar att det är viktigt att tillgodose alla medlemmars behov, då man beräknar att finlandssvenskar betalar minst 40 miljoner kronor i kyrkoavgift.

”Det finska språket är ett av de fem nationella minoritetsspråken. Det innebär rätt att utöva sin kultur och använda på sitt hemspråk. Göteborg är också en av de kommuner i landet som har finska som förvaltningsspråk”, skriver Torgny Larsson och avslutar med:

”Nu krävs åtgärder för att sätta stopp för den diskriminering som nu hotar”.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: