Nu är Hisingens nya friidrottsarena nära att slå upp portarna. Och den 55 000 kvadratmeter stora arenan har varit efterlängtad:
— Vi har inte haft något hem, det var jättelänge sedan. Nu blir det här vårt hem, säger Peter Karlsson, klubbchef på IF Kville.

Senast den 01 juli ska Björlandavallen, som den nya friidrottsarenan heter, slå upp portarna. Mittemot Björlandagården norr om Skra Bro i Torslanda-området Björlanda, ligger arenan som rymmer 500 läktarplatser, domartorn och omklädningsrum samt hoppgropar, kastfält och åtta löpbanor. 

— Vi tror att det är Sveriges största arena. Det är förberett för veteran-VM 2024, vi har tre kastburar, så att vi kan kasta slägga och diskus på tre olika ställen. Man kan också kasta spjut åt tre håll samtidigt. Vissa kastgrenar som spjut och diskus är vindkänsliga så man kan lägga åtminstone två av dem i rätt riktning, säger Peter Karlsson, klubbchef på IF Kville.

Det här är den första renodlade friidrottsarenan på Hisingen sedan verksamheten avvecklades på Rambergsvallen. Foto: Helahisingen.se.
Björlandavallen rymmer 500 läktarplatser, domartorn och omklädningsrum samt hoppgropar, kastfält och åtta löpbanor. Foto: Helahisingen.se.

”Vi kommer bli som kor på grönbete när vi kommer ut”

På Hisingen har det inte funnits någon renodlad friidrottsarena. När Bravida arena byggdes 2014 avvecklades verksamheten på Hisingens största arena för fotboll och friidrott – Rambergsvallen. För BK Häcken innebar det en ny fotbollsarena, men barn och ungdomar har fått ta sig till Ullevi eller Slottskogsvallen för att utöva friidrott.

För skolbarn från hela Hisingen innebar det en längre resväg under obligatoriska idrottsdagar då dessa sedan dess har hållits i Mölndal, Angered eller på Slottsskogsvallen.

— Det är fantastiskt, det blir härligt. Vi kommer bli som kor på grönbete när vi kommer ut. Vi har inte haft något hem, det var jättelänge sedan. Nu blir det här vårt hem, säger Peter Karlsson, klubbchef på IF Kville.

Planen för Björlandavallen vann laga kraft redan i april 2020 och kostnaden för den unika arenan beräknades till 47 miljoner kronor. Tanken är att Björlandavallen ska vara anpassad för träning och tävling dygnet runt – hela året.

— Björlandahallen som vi har använt fram till nu är jättebra, den har en 60-metersbana inomhus, men det är så kort och när man kör inne hela året så märker vi att vi får få långdistansare, eftersom man drar sig för att gå ut och köra ute. Nu blir det mer naturligt att man kommer ut mer. Det blir mer helhet.

Arenan är tillgänglighetsanpassad så att det finns platser för rullstolar även under läktaren. Foto: Helahisingen.se.
Detaljplanen för friidrottsanläggningen norr om Skra Bro i Björlanda. Foto: Stadsbyggnadskontoret.
Omklädningsrum, duschar och toaletter samt plats för café och konferenslokaler. Foto: Helahisingen.se.

150 meter raksträcka – ”Otroligt bra förberett för alla grenar”

Utöver ytorna för både träning och tävling finns en samlingslokal med gemenskapsutrymme samt café och konferensutrymme. Och banorna har en stor kurvradie och en 150 meter lång raksträcka.

— Det är otroligt bra förberett för alla grenar. Längdgroparna är en meter längre så att man inte ska slå i kanten om man tar världsrekord. Sedan brukar banorna ha 36,5 meter kurvradie. Ullevi som är känd för sin kurvradie har 37, 5. Men vi har 40 meters radie vilket gör att man springer rakare. Man kan inte skylla på att ”Jag fick bana 1”. Det gynnar långdistansare som får mindre snäva kurvor.

Arenan är också tillgänglighetsanpassad.

— Det är väldigt viktigt. Jag var på en tävling där de som satt i rullstol fick sitta utanför läktarna, så de satt i regnet hela dagarna. Men hos oss finns det rullstolsplatser längst in bakom läktarna under taket.

Portarna ska slå upp senast den 01 juli och den 20 augusti kommer Kville IF att ha sin invigningstävling, Björlanda tracking field games, här på arenan.

Mittemot Björlandagården, på andra sidan Konghällavägen, har Björlandavallen färdigställts. Foto: Helahisingen.se.
Här finns stora kastplaner för samtliga kastgrenar samt snabba banor med en stor kurvradie och 150 meter raksträcka. Foto: Helahisingen.se.
Än ska en del bråte fraktas bort innan det är dags för invigningsceremonin. Foto: Helahisingen.se.

Planeras för 600 bostäder och ett torg med handel, kontor och service

Den nya friidrottsarenan är en av etapperna i de projekt som pågår vid Skra Bro i Torslanda-området Björlanda, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare. Totalt ska här byggas 600 bostäder, ett “generationsboende” samt ett torg med handel, kontor och service. Dessutom ska lokaltrafiken utökas.

Den tredje etappen lades ut på samråd i slutet av mars, i vilken det planeras 470 bostäder, en förskola och en stor park.

— I Skra Bro vill vi förtäta och skapa en nod med högre service, så att man framförallt kan bo här ute under en längre tid. Det är grundtanken med exploatering här ute, att få en centrumbildning, sa Carl-Johan Karlsson, handläggare på Stadsbyggnadskontoret, i samband med att tredje etappen påbörjades.

Kartan visar samtlig jordbruksmark på Hisingen och krysset markerar friidrottsarenan. Foto: Stadsbyggnadskontoret.
Illustrationsplanen som gjordes före byggandet. Foto: Göteborgs stad.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: