FRAMTIDENS BACKPLAN: Här ska nya Coop hamna ”Allt går enligt plan”

Det här är Del 1 i en artikelserie om ”Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Kvillestan och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien här på HelaHisingen.se i vinter.

Först ut i bygget av nya Backaplan är området kring Leråkersmotet. Här ska tre nya stadskvarter byggas – och ett befintligt köpcentrum totalrenoveras. En av hyresgästerna i området blir Stora Coop:
— För vår del i Coop Väst pågår just nu arbetet med att utforma en första layout gällande butiksritning, säger Coops regionchef i Västsverige Jesper Ringborg till HelaHisingen.se.

Det blir inte bara nybyggen i området runt Leråkersmotet, utan även ombyggnader. Det befintliga köpcentrat ”Backa 3” – där bland andra gymkedjan STC och butiken Cykelhuset har sina lokaler – ska byggas om enligt den antagna Detaljplanen.

Leråkersmotet blir en av entréerna till Backaplan för bilister. Foto: DREEM ARKITEKTER

Tanken är att man ska vända ”in och ut” på huset, så att butikerna får entréer ut mot gatan, än inåt i gallerian som det är i dag.

Så ska framtidens ”Backa 3” se ut. Foto: DREEM ARKITEKTER

Detta går i linje med tanken om att det framtida Backaplan inte består av utspridda block av butiker och handelscentrum, utan är ihopbyggd som en stad. Här jobbar man för att skapa stadsgator med mycket handel, nya kollektivtrafikhållplatser – samt bostäder som är insprängda mellan handelsytorna.

Här ska spårvagnen till Backa gå – och Stora Coop flytta in!

Att Backavägen föreslås byggas om till stadsgata är även en förberedelse för en ny spårvägslinje norrut mot Hisings Backa ska gå här. Samtidigt föreslås en ny hållplats för kollektivtrafiken vid de nybyggda kvarteren, strax norr om Leråkersmotet.

Spårväg till Backa. Så här kan det se ut när spårväg byggs på Backavägen. Foto: DREEM ARKITEKTER

I det norra kvarteret – som väntas bli bland det första som byggs – föreslås en livsmedelsbutik hamna som ersätter dagens Stora Coop-butik på
Backaplan.

I området nederst inom den röda markeringen, norrut mot Backa, ska Stora Coop flytta in när kvarteren byggts klart.

— För vår del i Coop Väst pågår just nu arbetet med att utforma en första layout gällande butiksritning. I denna layout går vi igenom vilka olika funktioner butiken skall innehålla samt i stora drag bestämma hur butiksutformningen skall se ut, säger Coops regionchef i Västsverige Jesper Ringborg till HelaHisingen.se.

Kvarteret förslås även rymma bostäder, kontor och annan handelsverksamhet.

Så här ska de nybyggda kvarteren se ut – sett från Lundbyleden där biltrafiken passerar. Foto: WHITE ARKITEKTER

— Vi hoppas kunna skapa en butik som överträffar våra kunders förväntan gällande Matglädje och hoppas den nya butiken kan bli ett nav för våra kunder i ”Nya Backaplan”, säger Coops Jesper Ringborg.

Kan bli matvarubutik i två våningar

Den norra fastigheten delas in i tre kvarter. Inom samtliga kvarter föreslås centrumändmål blandat med bostäder. I kvarteret närmast Leråkersmotet föreslås livsmedelshandel i en till två våningar, det som Coop nu ritar sin lösing för. Ovanpå handeln föreslås kontor eller annan centrumverksamhet samt bostäder. I byggnad ett föreslås innehålla cirka 95 hyresbostäder,
främst små lägenheter i ett till två rum och kök.

De tre nya kvarteren på norra sidan av Leråkersmotet. Foto: GÖTEBORGS STAD

Utöver det planeras även för ett äldreboende, cirka 100 lägenheter i vardera byggnad (ett och tre), totalt innebär det cirka 300 planerade bostäder. Även byggnad två kommer innehålla bostäder, cirka 100 lägenheter. Detaljplanen ställer krav på bostäder för att ”skapa flexibilitet och förutsättningar för blandstad”.

Göteborgs stad har medvetet gjort detaljplanen så flexibel som möjligt för att man inte ska låsa in sig vid lösningar som inte fungerar för de nya kvarteren. Men ett område är man strikta på: De stora parkeringsplatserna på gatuplan – som på dagens Backaplan, ska bort.

De berörda kvarteren runt Leråkersmotet vid Backaplan. Foto: CITYPLANNER

”Det är inte önskvärt att bygga vidare på Backaplans tidigare tradition av stora markparkeringar utomhus framför butikslokalerna. Markparkering tillåts därför inte i planens norra del”, skriver man.

Ett parkeringsgarage anläggs i hus tre närmast Lundbyleden med blandad användning ovanpå. Även kvarteret söder om motet väntas få ny parkeringslösningar med underjordisk parkering och något slags P-hus ut mot Lundbyleden – för detaljplanen slår fast att parkeringslösningarna inte får ligga in mot stadsgatan Backavägen, där man vill ha levande lokaler.

Så här kan Coop se ut i de nya kvarteren. Foto: RAMBÖLL

”Närhet till väldigt många boendenära kunder”

Coop blir hyresgäst i området, fastigheten bygger Skandia Fastigheter. Coops regionchef i Västsverige Jesper Ringborg berättar för HelaHisingen.se om fördelarna de ser med den kommande flytten till ”Nya Backaplan”:s första etapp:

— När hela ”nya Backaplan” är klart kommer vi få en butik som har närhet till väldigt många boendenära kunder. Genom gång- och cykelavstånd ska kunder med lätthet kunna handla i en butik som ligger nära deras bostäder, samt kunna tillgodose våra medlemmars krav och önskemål, säger Coops regionchef i Västsverige Jesper Ringborg till HelaHisingen.se.

— Många kunder ser fram emot den förändring som är planerad i hela området och ser fram emot en ny och fräsch butik att handla i, säger han.

Coop kan i dagsläget inte säga när man väntas flytta in i de nya lokalerna.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

LÄS ÄVEN: