Förväntning om stor expansion av Hisingens centrum: ”På tröskeln när Backaplan börjar att förvandlas”

Det här är del 8 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien här på HelaHisingen.se.

Kan Backaplans centrum växa ända till Wieselgrensplatsen? Point Properties har förvärvat 49 procent av aktierna i ett bolag som äger en fastighet med en parkeringsanläggning på centrala Hisingen. Bolaget motiverar köpet som intressant med tanke på Backaplans expansion under de kommande åren – fast fastigheten ligger vid Wieselgrensplatsen!

P-huset som ligger på Hårdvallsgatan, mellan Lundby sjukhus och Willy’s matvarubutik vid Wieselgrensplatsen på Hisingen har fått en ny delägare. Och i pressmeddelandet om affären så beskrivs fastigheten ligga ”vid Backaplan i Göteborg”. Detta kan ses som en tidig indikator på hur fastighetsbolag och andra kommersiella aktörer väntar sig en kraftig expansion av centrumområdet kring framtidens Backaplan.

Något som gör fastigheter av olika slag, även de som inte ligger i det direkta närområdet till morgondagens nya Backaplan intressanta ur kommersiellt perspektiv. Den förväntade centrumexpansionen verkar även gälla åt andra geografiska håll än där själva centrumområdet skall byggas om, det som oftast benämns som utbyggnaden av ”framtidens Backaplan”.

LÄS MER: FRAMTIDENS BACKPLAN: Här ska nya Coop hamna “Allt går enligt plan”

Avståndet mellan de första kvarter som ska byggas av framtidens Backaplan – där bland annat Coop ska flytta in från dagens lokaler mitt i området – och det förvärvade P-huset vid Wieselgrensplatsen är nämligen omkring 2 kilometer, promenadvägen.

”Backaplan börjar förvandlas till Hisingens moderna centrum”

Förvärvet av P-huset vid Willy’s Wieselgrsnsplatsen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 65 miljoner kronor och ett driftnetto om 3,7 miljoner kronor. P-huset – som nyligen fått en uppfräschning när den byggts om – har både korttidsparkering som är gratis för Willy’s kunder samt parkeringen som är avgiftsbelagd.

Det köpande fastighetsbolaget motiverar sitt intresse i fastigheten just med hur de förväntar sig en kraftig expansion av Hisingens centrum från ut- och ombyggnaden av dagens Backaplan:

— Point fokuserar på att utveckla centrumfastigheter och återskapa levande stadskärnor. Men här står vi redan nu på tröskeln när Backaplan börjar att förvandlas till Hisingens moderna centrum med bostäder, kontor och handel. Med ett attraktivt läge, goda kommunikationer och stor utvecklingspotential ser jag fram emot att arbeta vidare med fastigheten, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

LÄS ÄVEN: