FRAMTIDENS BACKAPLAN: Kritik mot planen för Kvilleleden — Sämre luft, mer buller och separerar staden

Det här är Del 5 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien här på HelaHisingen.se.

Stadsgata eller stadsmotorväg? Så kan skiljelinjen mellan det som just beslutats om nya Kvilleleden mellan Aröd och Brunnsbo – och oppositionens kritik, sammanfattas.
— Vi kan inte bygga en ny stadsmotorväg, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition och trafiknämndens 2:e vice ordförande.

Projektet med ombyggnad av ett flertal gator vid Backaplan ingår i Västsvenska paketet, i delen för Marieholmstunnelns anslutningsvägar. Trafikverket ska i samarbete med Göteborgs stad färdigställa de anslutande vägar och trafikmot som ansluter till Marieholmstunneln – som öppnar för trafik nu i december.

Planen är klubbad för en del av dessa vägar medan andra ska få separata avtal där man bestämmer exakt hur man ska bygga dem. Här har en politisk strid uppstått – kring Kvilleleden, en bit av den led som binder ihop Aröd och fram till den framtida tågstation som planeras i Brunnsbo.

Kvilleleden blir området runt Hisingens nya tågstation

Den politiska majoriteten vill bygga en ren trafikled – lite liknande Lundbyleden som för trafik från väst (Kvillestan/Lindholmen) mot öst (Brunnsbo/Tingstad), något som upprört Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige:

— Vi kan inte bygga en ny stadsmotorväg som ger sämre luft, mer buller och separerar olika delar av staden, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition och trafiknämndens 2:e vice ordförande.

Här ska Kvilleleden byggas – en trafikled som ska knyta ihop Aröd och Lillhagen med Brunnsbo och Lundbyleden. Foto: GÖTEBORGS STAD

Nya Backaplan har ett flertal byggen som är på gång i både statlig, regional och kommunal regi. Den gemensamma entreprenaden omfattar åtgärder på motsvarande 1 485 miljoner kronor, där stadens del avser 628 miljoner och Trafikverkets del motsvarar 857 miljoner (båda i 2016 års prisnivå).

Utöver det skall Västra Götalandsregionen stå för fiolerna kring den framtida tågstationen i Brunnsbo som möjliggörs genom en tänkt utbyggnad till dubbelspår på 1,5 kilometer av tågbanan längs Kvilleleden. Stationsutbyggnaden finansieras genom regional plan, enligt beslut i Västra
Götalandsregionen.

MP: Vill bygga stadsgata längs Kvilleleden

I förra veckan beslutades att man ska gå vidare med de befintliga tankarna kring Kvilleleden – där en ren väg, snarare än stadsbebyggelse, planeras på sträckan (inom den röda ringen i bilden här ovan).

Något som gör Miljöpartiet frustrerade:

— Vi vill bygga ihop staden och skapa miljöer som är trygga och som människor trivs i. Därför vill vi att Kvilleleden utformas som en stadsgata, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

LÄS ÄVEN: