FRAMTIDENS BACKAPLAN: Här kan en park byggas – ovanpå Stora Coop

Det här är del 10 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien här hos HelaHisingen.se.

När framtidens Backaplan nu steg för steg formas tas visionerna fram för hur de olika kvarteren ska se ut. En av de mer spektakulära idéerna – hittills – är att bygga en park över Stora Coops nya lokaler…

Hela Backavägen, som ska koppla ihop Hjalmar Brantingsplatsen med Brunnsbo, ska anläggas planerar man in allmänt utrymme med ”platser” och grönska. Inom kommande detaljplansetapper planeras även för ett antal stadsdelsparker i området.

Här byggs de första kvarteren av ”Framtidens Backaplan”, då Skandia Fastigheter bygger nya kvarter mellan Leråkersmotet och Biltema som har byggstart 2021.

LÄS MER: FRAMTIDENS BACKAPLAN: Största fastighetsägaren Balder om planerna “Ypperligt läge”

Hit ska bland andra Stora Coop och DollarStore flytta från dagens lokaler när kvarteren är färdigbyggda – men här ska även en annorlunda grönska skapas.Planen är nämligen att ta tillvara på tak och innegårdar på ett sätt att de blir en ”friyta” för boende och arbetande i området. Ambitionen är att detta ska utformas med ”goda förutsättningar för vegetation”.

Så här kan Stora Coop se ut i de nya kvarteren. Foto: RAMBÖLL

Ett gestaltningsprogram har tagits fram av Skandia fastigheter för att visa på ambitionen för utformning av gårdsmiljöerna för den norra delen av planområdet som medger bostäder.

”Gårdsmiljön placeras ovan handelslokalerna”

Det nytänkande förslaget kommer från konsultföretaget Ramböll som tittat på lösningar för hur framtidens Backaplan kan utformas. I detaljplanen för Backavägen skriver de så här om de första husen som ska börja byggas i området:

Hus 1: Är det största huset och inhyser Coop dagligvaruhandel i bottenplan. Gårdsmiljön placeras ovan handelslokalerna och ambitionen är att forma gården så att den präglas av grönska. På gården finns cykelställ och plats for lek, möten och odling.

LÄS MER: FRAMTIDENS BACKPLAN: Här ska nya Coop hamna “Allt går enligt plan”

Hus 2: För gårdsmiljön är ambitionen att gården ska präglas av småskalig trädgårdskänsla med fruktträd och bärbuskar i anslutning till mindre och privata gårdar. Gården kan exempelvis utformas så att den möjliggör odling.

Hus 3: består av tre våningar med parkeringsgarage med bostäder, bland annat äldreboende ovanpå. Gården kan utformas med omsorg för de äldre som bor här. Vegetationen kan inspireras av den lilla villaträdgården med fruktträd och bärbuskar. Eventuellt kan det finnas en plats for växthus på gården.”

Så här kan parken över Stora Coop i framtidens Backaplan komma att se ut. Foto: Ramböll

Exakt hur Rambölls förslag kommer att genomföras i ambitionen att skapa grönska i de nya kvarteren, där både handel och bostäder ska samsas, återstår dock att se.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

LÄS ÄVEN: