FRAMTIDENS BACKAPLAN: Största fastighetsägaren Balder om planerna ”Ypperligt läge”

Framtidens Backaplan sett från Kvillbäcken mot centrum. Foto: WHITE ARKITEKTER

Det här är del 9 i en artikelserie om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ artikelserien här på HelaHisingen.se.

Den största fastighetsägaren i området som ska bli ”Framtidens Backaplan” är lokala fastighetsbolaget Balder. De äger åtta fastigheter i området och har därmed stor makt över utformningen av stadsdelen.
— Huvudsak kommer utvecklingen här att bestå av bostäder, vilket i sin tur betyder att det kommer finnas ett behov av både service och handel, säger Balders kommunikationschef Sandra Nilsson.

AB Balder äger fastigheterna Backa 171:3, Tingstadsvassen 3:6, Tingstadsvassen 4:3, Tingstadsvassen 3:8, Tingstadsvassen 3:7, Backa 169:3, Backa 169:2, Backa 171:4 i det som kallas framtidens Backaplan – stadsdelen som ska byggas mellan Hjalmar Brantingsplatsen, Brunnsbo och Hildedal.

Därmed är de den största enskilda fastighetsägaren i området som blir ett av Göteborgs mest omfattande stadsbyggnadsprojekt under de kommande decennierna. Så var är då Balders vision för området – ur den största fastighetsägarens perspektiv?

— Göteborgs Stad har tillsammans med Backaplans fastighetsägare skapat en vision för den framtida staden. Visionen för framtidens Backaplan innebär totalt sammanlagt cirka 5 000 bostäder varav omkring 2500 i vår regi, både hyresrätter och bostadsrätter, och cirka 60 000 kvm handel och kontor. Istället för dagens parkeringsytor och utspridda butiker finns här en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö, en blandstad, säger Sandra Nilsson, kommunikationschef hos Balder.

Sandra Nilsson, kommunikationschef hos Balder.

”Ypperligt läge för kontor”

Fastighetsjätten ser på området som ett där det kommer bli ett väldigt bra läge – både för bostäder som kontor, med betoning på det förstnämnda.

— I huvudsak kommer utvecklingen här att bestå av bostäder, vilket i sin tur betyder att det kommer finnas ett behov av både service och handel. Men det blir också ett ypperligt läge för kontor. Vilka företag som väljer att etablera sig här är svårt att förutspå men troligen bolag som efterfrågar närheten till staden och de goda kommunikationerna ut på leden, säger Sandra Nilsson.

LÄS MER: Förväntning om stor expansion av Hisingens centrum: “På tröskeln när Backaplan börjar att förvandlas”

Varför är Backaplan-området så attraktivt för er när det kommer till förvärv och ägande?
— Läget för Backaplan blir bara bättre och bättre. Marieholmstunneln har nyligen invigts, den nya Hisingsbron håller på att växa fram och E45:an ska framöver byggas ner under mark. De här infrastruktursatsningarna skapar fina möjligheter för fler att bo och arbeta här.

Vilka huvudsakliga utmaningar ser ni inför de omfattande byggprojekt som området står inför?
— Tidplanen sträcker sig ca 15 år framåt och det är givetvis många saker som ska klaffa under en lång tidsperiod. Vi kommer jobbar hårt för att den ska kunna hållas, säger Balders kommunikationschef Sandra Nilsson.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

LÄS ÄVEN: