George Jansizian: Hemester i stugan – succé eller krångel och konflikt?

Juristen George Jansizian är HelaHisingens juridiska krönikör som skriver om hur lagen påverkar vanliga människors liv. Han driver George Juristbyrå i Hildedal på Hisingen och skriver varannan vecka hos HelaHisingen.se.

Trenden är här för att stanna! Jag pratar givetvis om hemester, staycation eller stugsittarsemester, ja kärt barn har många namn. Vi ser en ökad trend av människor som väljer att inte åka utomlands under sin semester och i stället väljer att hyra eller köpa en stuga. Pandemin och möjligheten att arbeta hemifrån har skapat ett ökat intresse av att söka sig utanför stan för att hitta lugnet i en stuga eller jaga solen från en ort till en annan med husbilen eller husvagnen.

Det blir givetvis billigare om flera personer delar på kostnaden, vilket ofta är anledningen till att familjer och vänner köper fritidsbostäder tillsammans. På så sätt kan man njuta av hemestern gemensamt eller växelvis. Oavsett vad man söker, så är ett köp av en stuga förenat med förpliktelser eller oväntade händelser och kostnader. Då är det viktigt att känna till hur de ska hanteras juridiskt.

När flera personer köper en stuga tillsammans är det ofta en av delägarna som engagerar sig mest, det är den personen som rensar ogräs, anlägger brygga och upprätthåller grannsämjan i området. Det är ofta den personen som uppmärksammar kostnader eller brister och som kommer med förslag på hur stugan bör renoveras. Det är då inte ovanligt att övriga delägare motsätter sig åtgärder och att de blir oeniga i kostnadsfrågan.  

Även hur stugan ska användas kan bli en vattendelare. Det kan handla om delägarnas rätt att använda stugan, om den ska hyras ut till utomstående eller om stugan ska byggas ut. Långsiktigt kan detta upplägg skapa stor frustration bland delägarna eftersom det väcker frågor såsom:

Måste alla betala om något i stugan behöver renoveras?
Vad händer om en delägare vill sälja, men de andra vill behålla stugan?
Vad händer om en delägare avlider eller blir allvarligt sjuk?

Samäganderättslagen

Om du äger en stuga eller annan egendom tillsammans med flera delägare, så tillämpas Lag (1904:48 s.1) om Samäganderätt som i folkmun kallas för Samäganderättslagen. Huvudregeln är att alla åtgärder som berör den samägda egendomen kräver samtliga delägares samtycke med vissa undantag enligt lag.

Kommer delägarna inte överens om hur egendomen ska förvaltas har varje delägare rätt att vända sig till tingsrätten för att få en god man utsedd.  Om det föreligger oenighet om en renovering, kan det vara tillräckliga skäl att ansöka om en god man. Tingsrätten kan då utse någon helt utomstående eller någon av delägarna att vara god man. 

En viktig regel är att varje delägare har rätt att begära försäljning av hela stugan oavsett hur stor andel man äger. På så sätt riskerar du som vill fortsätta äga din stuga att tvångsvis behöva sälja egendomen mot din vilja. Om en av delägarna avlider så kan den avlidnes arvingar träda in i delägarkretsen. För många viljor kan lätt skapa friktion bland delägarna. Om det sedan leder till oenighet är det inte ovanligt att någon av delägarna ansöker om försäljning hos tingsrätten.

Den som vill se en försäljning ansöker hos tingsrätten och anger att egendomen ska säljas på offentlig auktion. Det är den gode mannen som tingsrätten utser som också bestämmer villkoren för försäljningen med undantag för vissa begränsningar kring prissättning.

Förebygg problem när ni köper stuga

Om du köper en stuga tillsammans med flera personer så är det viktigt att upprätta ett samäganderättsavtal. Det är särskilt viktigt om du köper en stuga och inte står med som formell ägare eller om du får ärva en stuga tillsammans med familjemedlemmar. Avtalet skapar goda förutsättningar för er att sätta gemensamma regler och njuta av stugan utan krångel och konflikter. Det är mycket lättare att skriva på ett samäganderättsavtal när alla är nöjda och glada, därför bör ni upprätta handlingen när samägandet inleds. I avtalet ska det bland annat framgå hur stor andel var och en äger, hur beslut ska fattas och hur det ekonomiska ansvaret ska fördelas

I samäganderättsavtalet är det inte ovanligt att delägarna även reglerar:

  • När och hur varje delägare ska få nyttja stugan.
  • Hur kostnaderna ska fördelas.
  • Vilka frågor och beslut som kräver att samtliga delägare är eniga, exempelvis renovering.
  • Vad en delägare får göra utan att först fråga övriga delägare.
  • Ansvarsfördelning avseende skötsel av stugan, städning, betalning av fakturor m.m.
  • När en delägare som vill sälja har rätt att tvinga fram en försäljning av hela fastigheten och eventuella regler om att först erbjuda övriga delägare att få köpa dennes andel.

Genom att anlita en jurist som hjälper er att upprätta ett samäganderättsavtal skapar ni varje år goda förutsättningar för en succéfylld hemester. På så sätt kan ni njuta av stugan med familj och vänner utan krångel eller konflikter.

George Jansizian, jurist
tips@helahisingen.se

LÄS MER: