Elin Lindeberg: Vad gör du om du blir lurad av en säljare?

Den 15 mars varje år är det den internationella konsumentdagen! Att vara konsument i dag är inte alltid enkelt. Många av oss har nog råkat ut för varor som gått sönder eller känt oss lurad av någon säljare. Som tur är har vi ett flertal rättigheter. Men hur ser det egentligen ut i Konsument-Sverige och hur får du rätt som konsument? Detta reder konsumentrådgivaren Elin Lindeberg ut i dag!

Föreställ dig en verklighet där du inte har några rättigheter om varan du köpt är trasig eller att du aldrig vet om du faktiskt får varan du beställt. En verklighet där hantverkaren kan lämna ditt badrum halvfärdigt och trots det kräva betalning och det finns ingenting du kan göra åt det.

Våra konsumenträttigheter får vi genom lag. Lagar är ingen självklarhet utan något som våra lagstiftande myndigheter valt att införa. Idag är det internationella konsumentdagen. Vi på Konsument Göteborg vill därför uppmana dig att lära dig mer om vilka rättigheter du faktiskt har som konsument. Ett sätt att börja göra detta på är att lära sig hur det egentligen ser ut i Konsument-Sverige och hur du kan få rätt. 

Kommunal konsumentrådgivning

Förra året ökade antal ärenden till Konsument Göteborg med 43,7 procent. I toppen av klagomålen hamnade hantverkartjänster och köp av begagnad bil. Oftast handlar sådana ärenden om flera tusentals kronor. Med hjälp av den kommunala konsumentvägledningen kan du få reda på vilka rättigheter du har i just sitt ärende. Vi på Konsument Göteborg kan stötta dig så att du kan agera själv gentemot företaget och på så vis använda de rättigheter som du har. Det är ofta som en tvist mellan ett företag och en konsument kan lösa sig genom att konsumenten argumenterar för sin sak utifrån de lagar som finns.

Förutom att ge rådgivning till konsumenter arbetar vi på Konsument Göteborg även förebyggande. Ofta i form av föreläsningar, workshops eller evenemang. Vi vänder oss till skolor, föreningar, organisationer och andra intresserade. Detta har vi fortsatt med trots pandemin, då vi för tillfället erbjuder digitala föreläsningar. Är detta något du är intresserad av? Kontakta konsumentfraga@kom.goteborg.se för mer information!

Konsumentverket

Det är lätt att tro att kommunala konsumentrådgivare är samma som Konsumentverket. Men så är inte fallet. Konsumentverket är en myndighet som sitter i Karlstad. De arbetar bland annat med tillsyn mot företag, överenskommelser med näringslivet, varor och tjänsters säkerhet och att ge stöd till konsumentverksamhet i kommunerna.

Att göra en anmälan till Konsumentverket kan vara aktuellt om du känner dig missnöjd med ett företags säljmetoder, oskäligt avtalsvillkor eller vilseledande marknadsföring. Konsumentverket hjälper inte dig personligen i ditt ärende. Men en anmälan till dem kan hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

Om du och ett företag är i en tvist kan alltså Konsumentverket inte pröva tvisten åt er. Istället kan du få tvisten prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan företag och privatpersoner. För att få göra en anmälan till ARN krävs det att företaget har sagt nej till dina krav eller att de inte svarar på en månad. ARN avgör sedan tvisten utifrån gällande lagstiftning och rättspraxis. Vidare gör ARN ingen egen utredning av vad som har hänt i ärendet utan det är upp till dig och företaget att skicka in den bevisning som nämnden ska ta ställning till. De håller inga vittnesförhör och all hantering är skriftlig.

Beslutet som ARN fattar är rekommendationer, vilket innebär att företaget väljer om de vill följa beslutet eller inte. Majoriteten av företag följer dock ARN’s beslut. Följer ett företag inte beslutet från ARN hamnar de på Råd & Rön’s svarta lista. En lista som uppdateras två gånger per år.

Vill du ha råd och stöttning inför din anmälan till ARN är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Konsument Göteborg!

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få en tvist prövad. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Till skillnad från ARN är detta inte kostnadsfritt. Vill du veta hur en rättegång går till, vem som får betala rättegångskostnaderna, om rättshjälp eller rättsskydd kan du läsa om detta hos Domstolsverket.

Kom ihåg! Bor du i Göteborg kan du alltid prata med en konsumentrådgivare om vilka rättigheter som gäller i just ditt fall. Du når oss på 031-368 08 00 måndag-torsdag kl. 09:00-12:00 och 13:00-15:00.

Elin Lindeberg, konsumentrådgivare
tips@helahisingen.se

LÄS MER: