Här bygger Balder 88 nya hyresrätter: ”Omfattande satsning i området”

Lägenheterna är fördelade på två huskroppar, en högre del i kvarterets sydliga del och en något lägre längs gatan norrut.
— Balder gör en omfattande satsning i området och det känns väldigt roligt. säger Karin Henström fastighetsutvecklare, Fastighets AB Balder i ett pressmeddelande.

Långströmsallén på Hisingen i Göteborg fortsätter att växa. Skeppsviken har i dagarna tecknat ett avtal med Fastighets AB Balder om att uppföra 88 hyreslägenheter på Långströmsallén.

— Balder gör en omfattande satsning i området och det känns väldigt roligt att ha tecknat detta avtal med Skeppsviken och att komma igång med byggnationen även på östra sidan om nya Långströmsallén säger Karin Henström fastighetsutvecklare, Fastighets AB Balder i ett pressmeddelande.

”Vi är glada över att ha fått förtroendet”

Byggnadens formspråk ska enligt företagen bakom det baseras på en rationell indelning, som delvis är inspirerad av det befintliga byggnadsbeståndet i området. Fasaden bryts upp med balkongernas inbyggnad och ger ett ”rationellt och enkelt uttryck”. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver 3.0.

— Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet från Balder, det är en projektutvecklare med framtidstro som gör att både Göteborg och Sverige utvecklas. Vi fortsätter med detta projektet vår resa att växa i Göteborgsregionen, säger Davor Sinik, VD Skeppsviken Bygg i Göteborg AB. Projektet startas nu i september och väntas stå färdigt till sommaren 2023.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: