Här ska Backaplans nya kulturhus och idrottshall ligga

Framtidens Backaplan ska innehålla skolor, förskola och järnvägsstation. Dessutom planeras en ny idrottshall och ett kulturhus i området. Här har du kartan som visar var allt ska hamna!

Klicka på bilden för att se en större version:

Så här ska de nya institutionerna placeras:

KULTURHUSET (M PÅ KARTAN):
Backaplans nya kulturhus ska ligga vid Hjalmar Brantingsplatsen, där knutpunkten för kollektivtrafik ska finnas kvar, men byggas om. Det innebär att spårvagnstrafiken ligger kvar ungefär som den gör i dag, men att en ny busshållplats, samt ”Metrobusshållplats” byggs i området. Metrobusshållplatsen ska koppla samman kollektivtrafikpassagerare från spårvägen samt Kvillebäcken/Brämaregården med…

JÄRNVÄGSSTATIONEN (J PÅ KARTAN):
…järnvägen! Vid Brunnsbo, ungefär där bilvägen korsar järnvägen i dag planeras nämligen en ny tågstation att byggas. Här åker pendeltågen norrut redan i dag, exempelvis Bohusbanans Västtrafik-tåg. Från tågstationen kommer det att bli promenadavstånd till…

IDROTTSHALLEN (ROSA FYRKANT PÅ KARTAN):
Backaplans nya idrottshall ska hamna ungefär där Siba-huset (NetOnNet) ligger på Backaplan i dag. I anslutning till idrottshallen (som sannolikt kommer fungera som gympasal för elever) planeras bygget av…

MELLAN- OCH HÖGSTADIESKOLA (GUL BYGGNAD PÅ KARTAN):
I grönområdet längs Kvillebäcken en bit norr om handelsområdet runt Hjalmar Brantingsplatsen ska den nya stadsdelens mellan- och högstadieskola ligga. Den byggs i direkt anslutning till idrottshallen och kommer sannolikt att fungera som vardagligt hem för idrottslektionerna för eleverna på skolan. I nya Backaplan planeras även för två lågstadieskolor samt flera förskolor (se kartan) mer centralt i stadsdelen.

Läs mer om utvecklingen kring Backaplan och planerna för framtiden här.