Hisingsskolan ska rivas och byggas om – behöver plats för 400 elever

Tanken är att både rivningen av de gamla byggnaderna och den nya ska stå kar 2023. Foto: Norconsult.

Brunnsboskolan är gammal och behöver plats för många fler elever. Det konstaterar Grundskoleförvaltningen. Nu kommer en del av byggnaden att rivas och byggas ut.
— Vårt uppdrag är att ersätta två av de äldsta byggnaderna med en ny större byggnad för 400 elever, förskoleklass till och med årskurs tre. Vi bygger även om vid den befintliga idrottshallen med att skapa två nya omklädningsrum, säger Gustav Bäckman på Göteborgs stad.

Nu ska vissa delar av Brunssboskolan rivas för att ersättas med en nyare, fräschare byggnad med plats för fler elever. Sedan tidigare finns redan storkök, matsal, idrottshall, slöjdsalar och NO-salar på plats. Men i den nya byggnaden kommer dessutom att finnas plats för grupprum, klassrum, rum för modersmålsundervisning samt skolsköterska och kurator. I den nya delen ska det dessutom finnas fritidslokaler.

— När det gäller utformningen av skolan har vi varit tvungen att ta hänsyn till byggrätten som är begränsad. Därför fanns det bara ett sätt att utforma huset på. Innehållsmässigt kommer elevhälsan vara i den ena delen så att eleverna lätt kan komma dit. Entréerna är centralt placerade med en extra entré för de barn som behöver särskild undervisning. Vi kommer också att skapa en grön lekgård med så mycket naturmaterial som möjligt. Olika zoner kommer att finnas, lugna och aktiva för olika barn, säger Gustav Bäckman, projektledare på lokalförvaltningen, Göteborgs stad, i ett pressmeddelande.

Börjar rivningen först när de nya byggnaderna står klara

Så här ska fasaden mot sydväst se ut på den nya byggnaden. Foto: Norconsult.

Markarbetena påbörjades redan i våras. Efter pålandet börjar man nu schaktningen av grunden.

— Vi har pålat för en betongplatta och kommer att bygga en tvåvåningsbyggnad med uteslutande klassrum som i princip är identiska samt personalrum, säger Håkan Sibbesson, projektledare på GBJ Bygg Väst AB, i pressmeddelandet.

Fasaden på den nya byggnaden kommer att vara i tegel. Det är först när den nya byggnaden står klar som rivningen av den gamla byggnaden kommer att påbörjas. Allt, inklusive rivningen, ska vara klart under sommaren 2023.

— Utmaningen är att vi arbetar med en befintlig verksamhet runt omkring oss. Vi tog större delen av barnens lekgård och visst var det spännande med allt nytt som hände. Det är små barn att ta hänsyn till men nu har den första nyfikenheten lagt sig, säger Håkan Sibbesson.

Redaktionen
tips@helahisingen.se