Ny jättekyrkogård kan hamna på Hisingen – 63 fotbollsplaner stort område

Västra kyrkogården i Göteborg.

30 000 gravplatser ska planeras in någonstans i Göteborg. Tanken är att man ska hitta en yta som motsvarar 63 fotbollsplaner.
— Vi tittar på platser i nordöstra Göteborg och på Hisingen, områden där staden har en ganska så stor inflyttning i dagsläget, säger begravningschef Katarina Evenseth till Göteborg Direkt.
Dessutom planeras en utbyggnad av den befintliga kyrkogården i Tuve.

Under de senaste tio åren har aktörer i Göteborgs stad arbetat för att försöka hitta en plats för en ny, stor kyrkogård i Göteborg. Tanken är att den ska kunna ha 30 000 gravplatser, skriver Göteborg Direkt. För det behövs ett område som är så stort som 45 hektar mark – eller 63 fotbollsplaner. Endast nordöstra Göteborg och Hisingen har den förmågan.

— Vi tittar på platser i nordöstra Göteborg och på Hisingen, områden där staden har en ganska så stor inflyttning i dagsläget. Vi planerar också en utbyggnad av kyrkogården i Tuve, precis i närheten av den gamla kyrkogården, ett arbete som är tänkt att påbörjas efter årskiftet, säger Katarina Evenseth, begravningschef Svenska kyrkan, till tidningen.

Kommer projektera och anlägga muslimska gravplatser

Bakgrunden är att Göteborgs gravplatser börjar bli fulla. Göteborgs begravningssamfällighet har som skyldighet att erbjuda en gravplats till alla som är bosatta i kommunen. Samtidigt ökar stadens befolkningssammansättning:

— Behovet av kistgravar ökar och det hänger samman med att stadens befolkningssammansättningen förändras. En tredjedel av medborgarna är utrikesfödda eller har utrikesfödda föräldrar. Den muslimska andelen av Göteborgs befolkning har ökat under de senaste åren, med en hög andel äldre, vilket har lett till att begravningssamfälligheten fortlöpande kommer att projektera och anlägga muslimska gravplatser under de kommande 10 åren. Under hösten anläggs två nya kistgravfält i Kviberg med sammanlagt 400 platser, säger Katarina Evenseth till Göteborg Direkt.

Årligen gravsätts ungefär 4 100 människor i Göteborg. Av dem är det cirka 350 personen som gravsätts i så kallade återgångsgravar, skriver Göteborg Direkt. Det innebär att Göteborgs begravningssamfällighet har återtagit graven och att den kan återupplåtas. Det sker på grund av vanskötsel eller att ingen släkting gjort anspråk på graven.

Före det är möjligt att återuppta en grav, måste det dock ha gått minst 25 år, enligt begravningslagen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: