Planen för torget på Hisingen: Parker, 500 bostäder och cykelbanor – ”Ska det inte hända något?”

I tiotals år har det höjts röster för att rusta upp. Men senaste planen lades för Kärra Centrum lades ner efter en rad överklaganden. Nu ska nya centrumchefen Lisa Dickson Dolietis se till att utveckla torget.
— Men det är en ganska lång process kvar. Minst fem, kanske sju-åtta år till, säger hon.

Kärra Centrum invigdes redan 1979 – med affärer, apotek, restauranger och mataffärer. I flera år har invånarna velat se en upprustning av torget – något som inte genomförts.

Sedan årsskiftet har Lisa Dickson Dolietis tagit över som centrumansvarig på Fastighetskontoret i Göteborgs stad. Tillsammans med handlarna ska hon nu se till att torget rustas upp, något som tidningen Lite Lokalt skrivit om.

— Många kärrabor är intresserade av hur planerna går eftersom detaljplanen gjorts om flera gånger. Det här är något som vi alla väntar på, säger Lisa Dickson Dolietis till Hela Hisingen.

Kärra Centrum har inte rustats upp på 40 år. Men nu förbereds en ny detaljplan. Foto: HELAHISINGEN.SE

Förra planen lades ner – ny på gång

En ny detaljplan är alltså på gång – som ska ut på samråd i slutet av 2022. I den finns förslag på nya bostäder, men även ett parkstråk och bättre möjligheter att ta sig fram vid busslussen.

— Huvudinriktningen är att förtäta. Dels ska man göra fler bostäder och hyresrätter. Det som är i planen nu är 500 nya bostäder, men man vill även se över kommunal service, parkering och trafikering, säger Lisa Dickson Dolietis.

Främst är det trafiksituationen vid busslussen bredvid Kärra centrum som behöver ses över.

— Vi tappar en del personer norrifrån så hela trafikeringssituationen och logistiken där ska ses över.

Bland annat ska trafiksituationen vid Busslussen ses över. Foto: HELAHISINGEN.SE

”Väldigt mycket som är bra med Kärra”

Lisa Dickson Dolietis poängterar att det än så länge endast är visioner eftersom arbetet är i ett tidigt skede. Tills en detaljplan är godkänd kan det dröja upp till åtta år. Nu pågår en stor del av förarbetet med att prata med handlarna om hur torget kan utvecklas.

— Vi vill gärna knyta den kommunala servicen runt torget närmare. Just nu är det väldigt mycket som är bra i Kärra: Det finns tandvård, simhall och skola, men man har en bit bort till vården. Det vill vi försöka se över.

Under de månader som Lisa Dickson Dolietis arbetat på Fastighetskontoret har hon märkt att det finns ett intresse av hur torget ska blir.

— Kärra har en väletablerad kundkrets. Generellt undrar man ”Ska det inte hända något i kärra?” Många av handlarna var med redan förra omgången av detaljplanen, så det finns en önskan om att det ska hända något.

Lisa Dickson Dolietis, centrumansvarig på Fastighetskontoret i Göteborgs stad, säger att de ska försöka behålla miljön men ändå förändra Kärra Centrum.

Balansgång mellan bevarandekrav och förändring

Samtidigt som det kommer ske en förändring, så vill Fastighetskontoret behålla miljön i området.

— Det finns ett bevarandekrav. Vi försöker ta vara på miljön och hålla det tilll en attraktiv plats och torg. Men många handlare ser det som välkommet om det händer något.

Eftersom detaljplanen inte är klar finns det ännu inga bilder på hur torget kan komma att se ut.

— Vi är inte där ännu, så det finns inga skisser tyvärr. Men Kärra kommer bli fint, man måste bara ha tålamod.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: