Julkalender – Lucka 14: Nya trygghetsvandringar på gång i Kville

DET HÄR ÄR EN ANNONS

I vinter planeras nya vandringar i Kville av Socialförvaltningen Hisingen i samarbete med Fastighetsägare Centrala Hisingen. Och de vill att du som bor i området ska delta – för att påverka och ge förslag på tänkbara förbättringar!

Trygghetsvandringarna genomförs tillsammans med boende i området och är något som genomförts i många år, med jämna mellanrum. Under 2022 planeras flera trygghetsvandringar och först ut, i januari-februari, blir det vandringar i området runt Wieselgrensplatsen och Långängen.

Därefter planeras en trygghetsvandring kring Norra Backaplan och knutpunkt Hjalmar Brantingsplatsen upp till Vågmästareplatsen. En trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre närmiljö – här i samarbete mellan fastighetsägarna, kommunen och de boende.

Under en trygghetsvandring undersöker och funderar man över den fysiska miljön i ett geografiskt avgränsat område.

— Det gäller att passa på när det är som mörkast och mest utmanade väder, för det är verkligen då det märks var en lampa saknas, eller var det måste skottas mer, säger Pernilla Hallberg, verksamhetsansvarig på FCH. 

Många problem i utemiljön har åtgärdats efter liknande vandringar

Fokus på dessa vandringar blir utomhusmiljön i områdena på centrala Hisingen. Tanken är att samla deltagarna för att summera intrycken efter de olika vandringarna och peka ut vilka platser som är trivsamma och vilka platser som behöver åtgärdas. Då kan de olika parterna tillsammans försöka förbättra sådant som de boende ger input om.

Vid tidigare trygghetsvandringar av det här slaget på Hisingen har allt från dålig belysning, trasiga gator och trottoarer, åtgärder vid idrottsplatser och mycket annat lyfts fram och blivit åtgärdat av Trafikkontoret, fastighetsägare, polisen på Hisingen eller andra ansvariga/berörda parter.

FCH hänvisar till deras Facebook-sida Vi på Centrala Hisingen för mer information där och tid och plats för de kommande vandringarna.

Redaktionen
annons@helahisingen.se

HelaHisingen.se har i år en julkalender – där våra och en del av våra sponsorers olika projekt, företag och anställda hamnar i fokus. Mellan 1 och 24 december lyfter vi fram en av dessa med en “lucka” i form av en artikel. Detta är ”lucka” 14. Vill du exponera ditt företag, din produkt eller dina anställda här? Hör av dig till annons@helahisingen.se – så löser vi det!