”Miljonregn” över föreningen på Hisingen – får 5,6 miljoner för sina projekt i förorten: ”Fantastiskt”

Allmänna Arvsfonden har beviljat stöd till projektet ”Handboll i alla väder” som HP Warta nu kommer arbeta hårt med fram till 2027. Projektet ska få fler att ta steget från spontanidrott in i idrottsrörelsen i Biskopsgården.
— Ett fantastiskt besked, vi har jobbat hårt det senaste året med att forma ett projekt vi hoppas och tror ska skapa stort värde lokalt i Biskopsgården och kunna spridas vidare nationellt i handbollssverige, säger HP Wartas klubbchef Mats Bengtsson.

Under några år har HP Warta arbetat på olika sätt i Biskopsgården. Skolbesök, rastaktiviteter och gratisträningar har varit starten i en process där föreningen kunnat bygga kunskap och erfarenheter som nu ligger till grund för att accelerera insatserna i områden.

HP Warta har nu beviljats 5,6 miljoner fram till 2027 för projektet ”Handboll i alla väder” (gatornas namn i området har vädertema). Det innebär bland annat att HP Warta etablerar en föreningslokal i Biskopsgården, att vi fördjupar samarbetet med skolor och andra aktörer i området för rekrytering och bildar nya lag som anmäls till Handbollförbundet Västs minihandbollsserier.

– Projektet ”Handboll i alla väder” är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn. Med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Solveig McKenzie, enhetschef Arvsfonden i ett pressmeddelande.

Det här är ”Handboll i alla väder”

Projektet syftar till att testa och utveckla en modell för att få fler barn och familjer att ta steget från spontanaktiviteter in i den etablerade idrottsrörelsen. Målgruppen är barn i åldern 7–10 år bosatta i Biskopsgården i Göteborg. Målet är att tillsammans med lokala aktörer inom skola, kommun, föreningsliv, näringsliv och fastighetsbolag skapa en stabil och hållbar verksamhet i området.

Genomförandet innefattar att öppna kansli-och samlingslokal, bedriva uppsökande verksamhet för att nå barn genom samarbete med skolor och lokalföreningar, starta aktivitetsgrupper med ledare, utbilda föräldrar och andra intresserade som ledare och tränare. Uppstart av nya lag med en årskull i taget, som anmäls till handbollförbundets minihandbollsserier.

Under andra och tredje året startas nya åldersgrupper och integrationsprocessen med klubbens övriga lag inleds. Efter projektet integreras verksamheten i Biskopsgården som en del av klubbens ordinarie verksamhet, förklaras i pressmeddelandet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakt: Allmänna Arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige – Allmänna arvsfonden är ”hela Sveriges arvsfond” som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden.

Friends har fått det. Även Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2023 fördelades 791 miljoner kronor.

Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

LÄS MER:

Lämna ett svar