Nu måste Hisingens barberare och frisörer anmäla sina ”skärande verktyg”

Senast 1 september ska alla frisörer, barberare, nagelteknologer och liknande verksamheter på Hisingen som använder ”stickande och skärande verktyg” anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen. Orsaken? Det finns risk för smitta när den här typen av redskap används i yrket.

Men det här handlar inte om Covid-19 eller Corona – utan den lagändring som trädde i kraft 1 juli innebär att anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling numera omfattar fler verksamheter än tidigare. Förut gällde anmälningsplikten verksamheter som utförde behandling med stickande eller skärande verktyg mot huden där det fanns risk för blodsmitta, som när man gör botox-behandingar och liknande – men det utökas nu:

— Nu omfattas även annan smitta som till exempel svampinfektion eller bakterieinfektion i de ytliga hudlagren, förklarar Kristina Frisén, enhetschef på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad till Vårt Göteborg.

Långt ifrån alla har anmält sig

Med förändringen kommer exempelvis frisörer eller barberare, som använder en kniv mot huden, pedikyrverksamheter som använder så kallade credoblad, eller salonger som tar hål i öronen med kassett att ingå bland de som behöver anmäla sig till miljöförvaltningen. Deadline är 1 september – men långt ifrån alla har anmält sig ännu:.

— Vi borde ha fått in många fler anmälningar än vad vi hittills fått, säger Kristina Frisén.

Ofta räcker inte en anmälan per salong

Information om anmälningsplikten finns på Göteborgs Stads hemsida och där finns även en e-blankett för anmälan. Dessutom är det verksamhetsutövaren som är anmälningspliktig, så det räcker inte med en anmälan för en salong där många barberare eller frisörer jobbar frilans, eller hyr en stol. Då måste samtliga företagare, på till exempel en frisörsalong, göra en anmälan om att de jobbar med den här typen av verktyg, skriver tidningen.

— Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Men visar det sig att verksamheten inte omfattas av reglerna går det att ta tillbaka anmälan, vilket innebär att man slipper betala. Är verksamheten osäker på om den är anmälningspliktig går det att ha en dialog med oss, säger Kristina Frisén.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: