Elin Lindeberg: Följ nya lagen för skönhetsingrepp eller riskera fängelse

Från och med den 1 juli finns det en ny lag för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen stärker skyddet för individers liv och hälsa. Den som kontaktar en skönhetsklinik ska känna sig trygg med att personalen har rätt kompetens samt att det finns samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården. Vad lagen innebär samt vad du bör tänka på inför ett ingrepp kommer konsumentrådgivare Elin Lindeberg förklara i veckans artikel.

I fråga om estetiska behandlingar finns det nästan alltid en viss risk för skada. En del behandlingar är mindre riskflydda med hänsyn till komplikationer och skadeverkningar, medan andra kan medföra allvarliga hälsorisker och bestående men. Tidigare fanns det ingen lagstiftning som var tillämpbar för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Detta ändrades dock i juli 2021!

I stora drag innebär lagen följande:

·         Endast läkare och tandläkare med relevant specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
·         Estetiska injektioner får endast ges av legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare.
·         En åldersgräns på 18 år
·         Utförarna av skönhetsingreppen måste teckna patientförsäkring vilken ökar möjligheterna att få ersättning om du skadas under ingreppet.
·         Den som utför ingreppet ska informera om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ge annan relevant information. Detta ska ske både muntligen och skriftligen.
·         Ett ingrepp eller behandling får inte utföras utan en viss betänketid efter att informationen har lämnats.
·         Efter att information har lämnats och betänketiden har varit måste den som ska genomgå ingreppet lämna sitt samtycke.

Bryter man mot reglerna riskerar man fängelse

Den som bryter mot åldersgränsen eller som utför estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar utan att uppfylla kompetenskraven kommer risker böter eller fängelse i högst sex månader.

Utöver ovanstående punkter är konsumenten även skyddad av patienskadelagen, patiendatalagen och patientsäkerhetslagen. Förhoppningen är att detta kommer göra det tryggare för konsumenten.

Det finns dock en del saker som kan vara bra att kolla upp inför ett eventuell estetiskt ingrepp! Här kommer därför några tips på vad du bör kolla upp innan:

·         Läs på om ingreppet och dess risker innan. Här kan det var en idé att kontakta kliniken skriftligen och fråga vem det är som utför ingreppet och vad hen har för utbildning.
·         Du kan även kontrollera om personen är legitimerad vårdpersonal genom att kontakta Socialstyrelsen. Socialstyrelsen svarar på frågor om legitimation, specialistbevis, och eventuella behörighetsinskränkningar som gäller för tillfället.
·         Om personen är legitimerad vårdpersonal kan du få reda på om personen är anmäld eller fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Genom att kontakta registratorn hos IVO kan du be att få anmälningarna och besluten mejlade till dig.
·         Vad händer om du skulle skadas av ingreppet? Fråga behandlaren om du kommer få dina pengar tillbaka och om behandlaren kommer att ersätta dig om du behöver vård eller ett nytt ingrepp på ett annat ställe.
·         Sök på internet om behandlaren eller kliniken. Du kan även kolla relevanta grupper på sociala medier för att se vad andra personer har tyckt.

Elin Lindeberg, konsumentrådgivare
tips@helahisingen.se

LÄS MER: