Populärt att studera på folkhögskolan på Vårväderstorget: ”Som en familj”

DET HÄR ÄR EN ANNONS FRÅN VÅRVÄDERSTORGET

Många som studerar på folkhögskola har missat att få sin gymnasiekompetens vid första försöket och behöver komplettera för att kunna studera vidare eller gå in i en yrkesutbildning. Men på kommunala Göteborgs folkhögskola på Vårväderstorget i Biskopsgården studerar en majoritet av eleverna med ett särskilt fokus – på svenska språket.
— Det är fantastiskt att se hur många från Biskopsgården som får sina behörigheter och kan gå vidare till exempelvis högskolestudier eller yrkesutbildningar, säger Søren Haahr Vad, biträdande rektor.

Eftersom det finns ett behov av Svenska för invandrare (SFI)-verksamhet i Biskopsgården har uppdraget hamnat på Göteborgs Folkhögskola att tillhandahålla dessa kurser för vuxna studenter i stadsdelen. Skolan har sin verksamhet på Vårväderstorget, som förvaltas av Göteborgslokaler.

— Vi är en vanlig folkhögskola, men som utöver det har tre olika SFI-klasser på olika nivåer. Omkring 75 elever som läser SFI-kurser hos oss. Och då har vi även allmän kurs på två nivåer, grundskolenivå och gymnasienivå, säger biträdande rektor Søren Haahr Vad som är ansvarig för skolan på Vårväderstorget.

Vad är det som gör det annorlunda att plugga SFI på en folkhögskola?
— Hos oss driver vi SFI-studierna som en folkhögskola, det vill säga att vi har vår vanliga klassverksamhet med nationella prov, kurs B, C och D men ibland så bryter vi schemat för gemensamma aktiviteter så att eleverna lär känna varandra och ha kreativa projekt tillsammans.

Vad är det för typ av aktiviteter?
— Det kan vara att de har kreativt skapande tillsammans. En lektion där de som är intresserade av odling bildar en grupp, några som är intresserade av kreativ ordinlärning är en grupp, sen kan en tredje bilda en liten schack-klubb och så vidare. Vi har också språkveckor där vi fokuserar på modersmål och att utveckla sin svenska i synk med det, säger Søren Haahr Vad.

”Vi är som en familj här på skolan!”

Han tittar ut från sitt ytterst transparenta kontor med glasväggar på ena sidan på eleverna som går förbi skrattandes efter en lektion.

— Vi är som en familj här på skolan! Det är många som gillar att komma hit för vi erbjuder en trygg miljö där man också kan lära sig samtidigt som man mår bra tillsammans, vilket är viktigt. Har de något de vill prata om eller inte mår så bra så vill vi att eleverna ska kunna känna den tryggheten att de kan prata med oss om det som pågår i deras liv, säger Søren Haahr Vad.

Här jobbar skolpersonalen hårt för att hjälpa personer som inte har svenska som modersmål, med målet att komma framåt med studierna, samtidigt som de gör det med folkhögskolans modell. Bland de tio lärarna på folkhögskolan, som tillsammans med biblioteket ligger i lokalerna ovanför Willys på Vårväderstorget, finns ett stort antal språkliga kompetenser.

Biträdande rektor Søren Haahr Vad leder folkhögskolan på Vårväderstorget. Foto: HELAHISINGEN.SE

— För SFI-eleverna bryter vi schemat en gång i veckan för studiehandledning på de olika modersmål de talar. Då får de alltså handledning på sitt modersmål, så att de kan ställa frågor till våra lärare som jobbar här och själva har dessa språk som sina modersmål.

En väg är att eleven först klarar av sin SFI-utbildning och vid behov sedan fortsätter studierna för att få gymnasiekompetens på folkhögskolan. Då byter det i princip bara från ett klassrum till nästa och fortsätter ”resan” mot att bli behöriga för en yrkesutbildning, högskoleutbildning, andra studier eller arbetsmarknaden.

Totalt studerar 120 elever på folkhögskolan på Vårväderstorget, som är en slags filial till Göteborgs folkhögskola som har sin huvudverksamhet i Majorna.

Hela 80 procent av SFI-eleverna är från Biskopsgården

Dessutom är den lokala förankringen stor. Omkring 80 procent av SFI-eleverna på skolan är själva från Biskopsgården.

— Och på de andra kurserna är det ungefär ”fifty fifty”. Vi har haft besök av invånarguiderna, har kontakter med Meeting Plays och biblioteket här på torget. För att inkludera människorna som bor här och vara synliga tycker vi att det är viktigt att ha relationer och dialog med andra aktörer på torget och i stadsdelen, säger Søren Haahr Vad, biträdande rektor på Göteborgs folkhögskola och fyller på:

— Så hjälper vi i längden fler att få bättre relationer med och komma in i samhällslivet. Vi hoppas kunna bidra till att fler känner en samhörighet med samhället. Det är fantastiskt att se hur många från Biskopsgården som får sina behörigheter och kan gå vidare till exempelvis högskolestudier eller yrkesutbildningar. Målet är att ge dem ”ett papper” som de kan använda på resan för att få ett jobb senare.

Göteborgs folkhögskola har sina lokaler i Biskopsgården mitt emot från biblioteket på Vårväderstorget.

Bland tidigare elever finns det studenter som i dag arbetar som allt från advokater till undersköterskor. Skolans eget mål är att försöka få varje elev att komma i arbete eller avsluta studier.
— Om inte annat så vill vi kunna erbjuda verktygen för att så många som möjligt ska kunna kunna gå vidare helt oavsett om det är att de går via oss till komvux, ett arbete eller att studera på universitetet.

— Min dörr står öppen för den som känner att studier här skulle kunna vara bra. Jag pratar gärna med den som bor i Biskopsgården eller någon annanstans på Hisingen som har funderingar på att börja studera. Kanske kan det vara helt rätt plats för dig att ta tag i detta på, säger Søren Haahr Vad.

Redaktionen
annons@helahisingen.se

Fakta: Vårväderstorget i Biskopsgården

Vårväderstorget färdigställdes 1958 och under tidigt 90-talet genomgick torget en ombyggnation. 2018-2020 gjordes en ny markbeläggning samt en trygghetsanpassning med nya ramper för ökad tillgänglighet. Torget består av tre nivåer med tre olika torgytor.

Under 2023 har torget genomgått en omfattande renovering och omgestaltning med ny färg på fasaderna och taken och nya fönsterpartier och dörrar med säkerhetsglas. Därmed är Vårväderstorget det första förortstorget utan jalusier.  Vårväderstorget ska bli ett trädgårdstorg – en trädgård på ett torg! Torget är lungan i Trädgårdsstaden och pulsen i Biskopsgården. Med nya färger, träd och buskar samt unika möbler och mötesplatser skapar vi tillsammans en plats att trivas på.

Vårväderstorget ligger i södra Biskopsgården och är ett komplett stadsdelstorg med all tänkbar service, både välsorterade butiker och lokaler för vård, tandläkare och bibliotek. Spårvagnshållplatsen finns precis invid torget.

Vårväderstorget ägs och förvaltas av GöteborgsLokaler.

Här kan du läsa mer om Vårväderstorget.

LÄS MER: